پیوند به

موقعیت وب

 

موضوع فارماسیوتیکس فرمولاسیون و طراحی اشکال داروئی (dosage forms) و سیستمهای دارورسانی می باشد.از آنجاییکه داروها به ندرت به شكل ماده خالص شيميايي تجويز مي‌شوند و تقريباً هميشه به شكل فراورده‌هاي فرموله شده يا اشكال دارويي ارائه مي‌شوند، هدف این علم طراحی شکل دارویی، نحوه دارورسانی و افزایش میزان پایداری فراورده های دارویی می باشد