پیوند به
موقعیت وب

 

 

چكيده طرحهاي تحقيقاتي و پايان نامه ها


عنوان طرح :
بررسی اثر عصاره آبی-الکلی گياه درمنه دشتی بردردمزمن درمقايسه با اثر مرفين در موش سوری


مجري (مجريان) :
عباس مرشدی ، محمد حسين دشتی ، ميترا دهقان هراتی ، محمد علی باقری نسب

همكاران :واژه هاي كليدي :درمنه دشتی ، درد ، موش ، مورفین و فرمالین

 


مقدمه :


درد احساسی است ناخوشايند که در اثر آسيب بافتها ايجاد مي گردد و اگر درمان نشود می تواند مانع از فعاليتهاي روزمره زندگي شود. درد

ميتواند بعلت تخريب بافتها توليد شده و بدو صورت حاد و مزمن احساس شود .صرفنظر از منشاء بروز ؛ امروزه درد رايج ترين ناراحتي جوامع

انساني بويژه در  كشورهاي صنعتي و در حال توسعه مي باشد. براي تسکن در د درحال حاضر انواع مختلفی از داروهاي مسکن در سرتاسر

جهان مصرف ميشود .در امریکا سالانه  73 میلیارد دلار صرف خرید انواع مسکنها برای تسکین درد می شود.  برای درمان درد در سده اخیر

عمدتاً از داروهاي اوپیوئیدی ضد التهابی غیر استروئیدی بطور گسترده اي استفاده شده است که داراي عوارض جانبي مي باشند. استفاده از

گياهان دارويي  تاریخچه طولانی داشته و مورد توجه زيادي بوده است، اما با توجه به عوارض جانبی استفاده از داروهای شیمیایی لزوم بهره

گيري از طبيعت و گیاهان دارویی در سالهای اخیر درجهت درمان وبهبود بيماريها بيش از پيش مورد توجه صاحبنظران و حتی عوام  قرار گرفته

است.

درمنه (Artemisia ) از جمله گياهاني است که در طب سنتي براي کاهش سردرد مورد استفاده قرار مي گيرد بهمین دلیل ، بررسي وتحقيق در

اين زمينه ضروري به نظر مي رسد .


مواد و روشها:


اين پژوهش از نوع مداخله ای بوده  و به روش کار آزمایی تجربي، اثرات ضد دردي عصاره آبی-الکلی گياه درمنه بر روي شدت درد حاصل از تزريق

زير جلدي فرمالين در كف پاي موش سوري نر مورد بررسي قرار گرفته است .100 گرم از سرشاخه هاي خشك شده گياه را تهيه ، آنرا كاملا پودر

كرده و سپس در  الكل اتيليك 80 درجه خيسانده شد. مخلوط را بمدت 48 ساعت در ظرف دربسته نگهداشته و مرتب بهم زده شد سپس آنرا

صاف و خشک کردیم. با استفاده از پودر حاصل غلظتهاي مختلف مورد نظر عصاره درمنه (40؛ 400 و 4000 ميليگرم در میلی لیتر) تهیه و تا زمان

مصرف در یخچال نگهداری شد.  جهت انجام ازمايشات غلظتهای مختلف عصاره با حجم 10 میلی لیتر به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن و بصورت

داخل صفاقی ( IP ) به حیوانات تزریق شد.  برای انجام این تحقیق 42 سر موش سوري نر به 7 گروه تقسیم شدند. به گروه کنترل اب مقطر , به

گروه شاهد منفی حلال دارو, به  گروههای شاهد مثبت دوزهاي mg/kg   1 و 2 مرفین و به  گروههای آزمون دوزهاي mg/kg   40، 400 و 4000

عصاره درمنه به صورت داخل صفاقي تزريق شد.پس از 15 دقیقه  25 ميكروليتر فرمالين (2%) در كف پاي حيوان تزريق و مدت یک ساعت رفتار

دردحيوان بررسی شد. ميانگين شدت درد هر حيوان در مقاطع زماني 5 دقيقه‌اي( از صفر تا چهار ) محاسبه و با استفاده از نرو افزار آماری پریزم

مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت.


نتایج:

یافته ها بصورت میانگین± خطای معیار شدت درد در 12 فاصله زمانی در طول یک ساعت آزمون فرمالین برای گروههای مختلف محاسبه و با

استفاده ازآزمونهای آنالیز شد و برای لحاظ کردن عامل زمان ازآزمون Repeated Measure استفاده شد  .  05.P <0  به عنوان سطح معنی دار

بودن اختلاف در نظر گرفته شد.مقایسه کلی شدت درد در طول یکساعت آزمون فرمالین بین گروههای مختلف نشان داد که پاسخ به درد در

طول زمان متفاوت و معنی دار است (P<0.001 ) که بیانگر روند معمول دو مرحله ای آزمون فرمالین می باشد. همچنین با افزايش دوز درمنه از

میزان شدت درد کاسته شده و کمترین میانگین شدت درد مربوط به دوز  mg/kg   4000 عصاره گیاه درمنه می باشددر این مطالعه, در مرحله

درد حاد میانگین شدت درد دوز mg/kg   4000عصاره گیاه درمنه در مقایسه با گروه کنترل بطور معنی داری  کاهش یافته است ؛ 05/0 P < .

همچنین اثر ضددردي عصاره درمنه در مرحله درد مزمن بارزتر است بطوري كه اثر ضددردي دوز mg/kg4000 درمنه از مرفین mg/kg2 نيز بيشتر

بوده است (001/0 P < ). 


بحث و نتيجه گيري:

 
يافته های اين پژوهش مؤيد اثر ضددردي عصاره درمنه مي‌باشد كه با توجه به بارزتر بودن اين اثر در مرحله درد مزمن ممكن است این اثر ناشی

از وجود عوامل ضدالتهابی در عصاره اين گياه باشد كه نياز به تحقيق بيشتري دارد.