پیوند به

موقعیت وب

 

فرایند پايان نامه تحقیقاتی

- تعیین عنوان پژوهش

با کمک استاد مربوطه فرم تصویب عنوان را بر اساس مسئله مورد نظر و چگونگی بررسی آن تکمیل نمایید.حتما تمام کادرهای فرم عنوان را مطابق با موارد خواسته شده تکمیل نمائید.فرم های تکمیل شده می بایست به آدرس
p.pirapezeshki@ssu.ac.ir ارسال شود. فرم ها توسط کارشناسان پژوهشی بررسی مقدماتی شده و پس از تائید حداقل استاندارد جهت داوری به کلیه اعضای گروه تخصصی مربوطه و همچنین دو نفر از اعضای شورای پژوهشی دانشکده ارسال خواهد شد.مهلت دو هفته ای در اختیار اعضا گروه و سایر داوران قرار خواهد گرفت تا نظرات خود را اعم از تائید یا اصلاح یا رد (با ذکر دلیل ) به دفتر شورای پژوهشی ارسال نمایند.به نظرات پیشنهادی که جهت تکمیل یا بهتر نمودن عنوان شماست با دقت توجه نمائید. در انجام اصلاحات احتمالی با علاقه کوشا باشید.


- تکمیل پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی

بعد از تصویب عنوان به دنبال تکمیل پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی خود با کمک استاد راهنما و اساتید مشاور باشید.در صورتیکه خود و یا اساتید راهنما و مشاورتان در زمینه آماری نیاز به کمک دارید به مشاورین آمار دانشکده و یا دفتر پژوهشی مراجعه نمایید.پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی پس از تحویل به دفتر پژوهشی دانشکده جهت داوری و اظهار نظر به داورانی که توسط معاونت پژوهشی دانشکده معین شده اند از طریق دفتر پژوهشی ارسال می شود.درصورت دریافت جواب مثبت داوران، تاریخ دفاع از پرسشنامه توسط کارشناس پژوهشی به شما اعلام می شود.برای ارائه پرسشنامه پایان نامه تحقیقاتی در شورای پژوهشی از فرم ارائه استاندارد(اسلاید PowerPoint)استفاده کنید، همچنین برای ارائه در شورا دستورالعمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید. پس از ارائه در شورای پژوهشی اصلاحات مورد نظرشورا را انجام داده و پرسشنامه اصلاح شده را در اسرع وقت به دفتر پژوهشی تحویل نمائید.پس از تائید اصلاحات انجام شده توسط اعضای شورا پرسشنامه اصلاح شده به همراه مدارک مورد نیاز از طریق دفتر پژوهشی به کمیسیون بودجه بندی دانشگاه ارسال می گردد (سقف بودجه برای پایان نامه های تحقیقاتی یک میلیون تومان می باشد).


- ارائه پایان نامه

جدول زمان بندی برای انجام مراحل مختلف پایان نامه خود داشته باشید تا به موقع پایان نامه را اماده نمایید.پایان نامه را مطابق با راهنمای نگارش پایان نامه و راهنمای نوشتن منابع تنظیم کرده و همراه با برگ تائید استاد راهنما ، برگ تائید استاد مشاور، تائید مشاور آمارو برگ چکیده برای گرفتن نوبت به دفتر پژوهشی تحویل نمائید.برای دفاع نهایی از فرم ارائه استاندارد (اسلاید PowerPoint) استفاده کنید وهمچنین دستورالعمل پیشنهادی شورا را رعایت کنید.


- معیارهای نمره دهی