پیوند به

موقعیت وب

 

معرفی گروه مامایی:

 

رشته مامایی دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سال 1364 با حدود 29 دانشجو در مقطع کاردانی تأسیس گردید.بعد از آن از سال 1366 شروع به پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی نمود و از سال 1368 دانشجوی کارشناسی ناپیوسته نیز پذیرش نمود و هم اکنون فقط در مقطع کارشناسی دانشجو می پذیرد.تعداد دانشجویان این رشته 107 نفر می باشد .این گروه دارای ده مربی اعم از شش عضو هیأت علمی وهشت مربی به شرح زیر می باشد:

 

*اعضای هیأت علمی:

دکترمریم دافعی=دکترای بهداشت باروری-عضوهیئت علمی

شهناز مجاهد =کارشناس ارشد آموزش مامایی -عضو هیأت علمی

اعظم خوشبین =کارشناس ارشد آموزش مامایی-عضو هیأت علمی

دکترمهشید بکائی= دکترای بهداشت باروری-عضو هیأت علمی

دکتربهناز انجذاب=دکترای بهداشت باروری-عضو هیأت علمی

دکترتهمینه فرج خدا= دکترای بهداشت باروری-عضو هیأت علمی

 

*مربیان:

زهره مشکوه=کارشناس ارشداموزش پزشکی

مهناز امامی= کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سیده فلور وزیری=کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مهین رحیمدل=کارشناس مامایی

لیلا اسدی=کارشنس ارشدمامایی قانونی

مژگان دهقانی محمدابادی =کارشناس مامایی- درحال گذراندن طرح

مریم محمدی=کارشناس ارشداموزش مامایی

زهره احمدی=کارشناس ارشداموزش مامایی