پیوند به
موقعیت وب

 

  

فاطمه حشمتی

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

 پست الکترونیک: f_heshmati@ymail.com

 

زمان حضور:

شنبه تا چهارشتبه از ساعت 7تا 15

 

 

 

  

فهیمه مزیدی
کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی

زمان حضور:

شنبه تا چهارشتبه از ساعت 7تا 15