پیوند به
موقعیت وب

 
معرفی گروه تکنولوژی پرتو شناسی


گروه تکنولوژی رادیولوژی یکی از گروههای آموزشی دانشکده پیراپزشکی می باشد. رشته تکنولوزی پرتو شناسی یکی از شاخه های علوم پزشکی بوده و جایگاه ویژه ای در امر تشخیص و درمان بیماریها و نهایتاً سلامت انسانها دارد. برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پیوسته در راستای تربیت کارشناسان پرتو شناسی با توانمندی مناسب جهت استفاده از دستگاهها و فن آوریهای جدید در زمینه تصویر برداری پزشکی طراحی شده است. گروه تکنولوژی رادیولوژی دارای چهار آزمایشگاه شامل رادیولوژی (جهت آموزش آزمونهای رادیولوژی و مراحل ظهور وثبوت)، اولتراسوند (جهت آموزش آزمونهای سونوگرافی)، فیزیک عمومی (جهت انجام آزمایشات فیزیک عمومی) و سی تی اسکن (جهت آموزش آزمونهای سی تی اسکن که در حال راه اندازی است ) می باشد.گروه در حال حاضر دارای 85 دانشجوی کارشناسی رادیولوژی می باشد که این تعداد در مهر 90 به حدود 120 نفر خواهد رسید.
رسالتهای عمده گروه شامل موارد زیر می باشد:1- آموزش مفاهیم و اصول فیزیکی دستگاههای مختلف تصویربرداری (شامل رادیولوژی معمولی، آنژیوگرافی، ماموگرافی، سی تی اسکن، سونوگرافی، تصویر برداری تشدید مغناطیسی ).2- آموزش تئوری تکنیکهای مختلف پرتونگاری از گرافیهای ساده تا تخصصی.3- آموزش عملی آزمونهای مختلف پرتونگاری از گرافیهای ساده تا تخصصی در محیط بیمارستان.4- آموزش رادیوبیولوژی (اثرات پرتوها بر سیستم های بیولوژیک) همچنین موارد حفاظت در برابر پرتوها ی یونیزان و چگونگی کاهش دوز تابشی بیماران.5- پژوهش در زمینه های مختلف موارد حفاظت بیماران و پرتوکاران و همچنین ابداع تکنیک های نوین پرتونگاری.