پیوند به
موقعیت وب

 


دکترعلی اکبر واعظی

مدیر گروه  سابق پرستاری

دکترای پرستاری
vaeziali(at)yahoo.com
ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه


سرکار خانم حمیده دهقانی

مدیر گروه  سابق پرستاری
hamide.Dehghani@ yahoo . com
محل و ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه

پایان 1392/05