پیوند به
موقعیت وب

 

 

جزوه هاي آموزشي

 
 

 

 

 

2010 BLS Algorithm

جزوه آموزشي اقدامات پايه اي حفظ حيات در بزرگسالان

 

 

 

 

ACLS

خط مشي اداره ايست قلبي در بزرگسالان