پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

گروه فوریتهای پزشکی:

 

این گروه به عنوان عضوی از تیم سلامت، ارائه خدمات و امداد سازی به بیماران و

مصدومین را در مرجله پیش بیمارستانی به عهده داشته و گستره این خدمات آحاد

جامعه را در بر می گیرد.

 

رشته هاي گروه:

دوره کاردانی فوریت های پزشکی یکی از دوره های آموزش عالی است هدف از

تأسیس این دوره تربیت افرادی است که بتوانند در فوریت های پزشکی کشور به

انجام وظایف خطیر امداد سریع و کمک رسانی به مصدومین و بیماران بپردازند و در

صورت لزوم آنها را به مراکز درمانی منتقل نمایند . طول دوره و نظام آموزشی

مطابق آئین نامه های آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.پذیرش دانشجو در این رشته از طریق

آزمون نیمه متمرکز انجام خواهد شد .

رشته کاردانی فوریتهای پزشکی تعداد واحدهای درسی رشته کاردانی فوریتهای

پزشکی دروس عمومی ‏‏/ 13 واحددروس پایه /8 واحددروس اصلی / 16 واحددروس

تخصصی /19 واحدکارآموزی در عرصه /12 واحد جمع واحد ها 68 واحد