در ابتدای این دیدار دکتر دادبین پور ، ضمن ارائه گزارشی از عملکرد دانشکده پیراپزشکی ابرکوه ، خواستار همکاری بیش از پیش همه دستگاههای دولتی ، در انجا  هر چه بهتر امور اولین مرکز دانشگاهی دولتی در شهرستان شد . ایشان اظهار داشت : با توجه به کمبود امکانات ،بویژه نیروی انسانی ، این دانشکده در چهار رشته ،با قوت به دانشجویان خدمات ارائه می نماید .
اسمعیل برزگر فرماندار محترم این شهرستان نیز ، با ابراز خرسندی ، تاسیس این دانشکده را در توسعه بخش بهداشت و درمان شهرستان ، مهم ارزیابی کرد   و ضمن تقدیر از دست اندرکاران و عوامل به ثمر رسیدن این پروژه ، بویژه تلاش پیگیر دکتر دادبین پور سرپرست این دانشکده ، در زمینه همکاری در راستای ارتقاء وضعیت این مرکز قول مساعد داد .