پیوند به
موقعیت وب

 

اعضاء هيأت علمي گروه هوشبري

 

 

 

 

 

 آقای جمال  حسین زاده فیروز آبادی

کارشناسی ارشد هوشبری


رزومه


محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 لغایت 17


 

 

 

 

 

آقای احمد انتظاری

کارشناسی ارشد بیهوشی
  
پست الكترونيك:Entezari_1343ahmad@yahoo.com

رزومه

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17


 

 

 

 

 آقای محمدعلی کریمی زارچی

کارشناسی ارشد هوشبری

پست الكترونيك:karim_inv@yahoo.com

محل و ساعت حضور:

از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 17


 

 

 

 

آقای محمد رضا خواجه امینیان

کارشناس ارشد پرستاری


پست الكترونيك:Khajehaminian@gmail.com

رزومه


محل و ساعت حضور :
 

شنبه ها و يكشنبه و سه شنبه و چهارشنبه از ساعت 14-13 اتاق 126