پیوند به

موقعیت وب

 

 

 

اخبار گروه

برنامه آموزشی نیمسال اول93-92تئوری

کارآموزی

کارآموزی نوزادان

برنامه درسی ترم یک


داخلی جراحی

بارداری و زایمان

سمیولوژِی

نوزادان

کارآموزی

برنامه درسی ترم سه


داخلی جراحی

بارداری و زایمان

بیماریهای زنان

رادیولوژی

کارآموزی

برنامه درسی ترم پنجکارورزی در عرصه

برنامه درسی ترم هفت


 

 

 

 

واحدهای ارائه شده به دانشجویان پرستاری و مامایی در نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

 

برنامه امتحانی پایان ترم دانشجویان پرستاری و مامایی درنیمسال دوم سال تحصیلی 92-91

برگزاری برنامه آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی مادران باردار و زنان در زمینه های مختلف

به مناسبت روز جهانی ماما 5 ماه می مصادف با 15 اردیبهشت در ساعت 16 تا 19 در محل پارک طوبی ( ویژه بانوان ) برنامه آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی مادران باردار و زنان در زمینه های مختلف شامل اهمیت زایمان طبیعی ، مراقبت های دوران بارداری ، یائسگی و مسائل جنسی توسط اساتید و دانشجویان گروه مامایی دانشکده پرستاری و مامایی شهید صدوقی یزد بشرح زیر برگزار گردید و به سئوالات آنان پاسخ داده شد.

1-اهمیت زایمان طبیعی 2-اهمیت شرکت در کلاسهای آمادگی زایمان 3-ترغیب زنان به انجام زایمان طبیعی 4-پاسخگویی به سوالات مادران در موارد فوق(توسط سرکار خانم خوشبین)

1-مشاوره قبل از حاملگی 2-مراقبت های دوران حاملگی 3-پاسخگویی به سوالات(توسط سرکار خانم مجاهد)

1-بهداشت دوران قاعدگی2-بهداشت دوران بلوغ3-شرح وظایف ماما4-راهکارهای کاهش عفونت های دستگاه تناسلی در زنان 5-پاسخگویی به سوالات (توسط سرکار خانم بکایی)

و در پایان ارائه دو پمفلت در زمینه زایمان طبیعی و کلاسهای آمادگی توسط دانشجویان مامایی ،پذیرایی و اجرای مسابقه از مباحث مطروحه در بین مادران و اهداء جوایز به نفرات برتر صورت گرفت.

 

برگزاری امتحان فینال عملی جهت دانشجویان مامایی

 

در طی خرداد و تیر ماه امتحان عملی فینال جهت دانشجویان ترم 8 مامایی توسط مدرسین محترم گروه بر اساس برنامه زمان بندی ضمیمه در حال اجرا می باشد.. ادامه