پیوند به
موقعیت وب

 


       

اخبار گروه:

بازدید گروهی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهيد صدوقي يزد از گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صبح روز چهارشنبه یازدهم خردادماه، گروهی از دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، به سرپرستی یکی از اعضای هیئت علمی گروه هوشبری و اتاق عمل، از گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که از گروه­های دانشکده پرستاری و مامایی است، بازدید کردند. ادامه...