پیوند به

موقعیت وب

 

 

 


آدرس: استان یزد - شهرستان میبد - بلوار بسیج - مجتمع بیمارستانی امام جعفر صادق (ع)- دانشکده پرستاری

 

 

 

 

 تلفن و فاکس :
7750736-0352

 

  

  آدرس پست الکترونیکی:mnf@ssu.ac.ir