پیوند به

موقعیت وب

 


معرفی دانشکده


 دانشکده پرستاری میبد دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1390 با پذیرش 28نفر دانشجو در مقطع کارشناسی پیوسته پرستاری کار خود را شروع نمود .

در مقطع کارشناسی پیوسته

1 - کارشناسی پرستاری