پیوند به
موقعیت وب

 


       

اخبار گروه:

بازدید گروهی از دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی از گروه اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ادامه...

 p_10

مقام عالی وزارت: تشكيل گروه بازرسي ويژه براي نظارت مستمر بر اورژانس هاي بيمارستاني
در جلسه اي كه در دفتر مقام عالی وزارت با حضور معاون درمان و رييس اورژانس كشور و جمعي از مديران مربوطه برگزار شد، مقرر شد ارزشيابي بيمارستان ها و اورژانس هاي بيمارستاني بر عهده ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گيرد. بر اساس اين گزارش موضوع بهبود عملكرد اورژانس هاي بيمارستاني از اولويت هاي وزارت متبوع است كه بدون شك نقش مهمي در سيستم درماني و افزايش رضايت مندي آحاد جامعه خواهد داشت.

 

جلسه ی در خصوص بازنگری سرفصل دروس کارشناسی اتاق عمل

 

با توجه به نامه شماره 505/512/د مورخ 01/03/1391 از شورای آموزشی علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی در خصوص بازنگری برنامه آموزشی رشته کارشناسی اتاق عمل، صبح روز دوشنبه 5 تیرماه جلسه­ای با حضور اعضای هیئت علمی و مدرسین گروه اتاق عمل و هوشبری برگزار گردید. طی این نشست پیشنهاداتی بدین منظور ارائه گردید و از این گذشته قرار برآن شد تا برنامه­ی آموزشی دوره در اختیار اعضای هیئت علمی و مدرسین گروه و دانشجویان ممتاز قرار داده شود و افراد حداکثر تا تاریخ 31 مرداد ماه سال جاری نظرات خود را در راستای بهبود برنامه آموزشی رشته مذکور به مدیر گروه مربوطه ارائه دهند.