پیوند به
موقعیت وب

 

طرح درس اساتید ارتوپدی

 

دکتر سید محمدجلیل ابریشم

دکتر جلیل زارع

دکتر محمدحسین اخوان کرباسی

-شکستگی ودررفتگی ستون فقرات وبیماریهای ستون فقرات

-شکستگی و دررفتگی اندام تحتانی و بیماریهای مچ پا

-کلیات شکستگی ها و دررفتگی، طبقه بندی شکستگی ها و جوش خوردن استخوان

-درمان شکستگی ها و دررفتگی ها و عوارض شکستگی

-ناهنجاری های اندام تحتانی ، پاچنبری و دررفتگی مادرزادی ران

- تومورهای نسج نرم در ارتوپدی

- عفونت های استخوان و مفاصل

- لنگش در کودکان

دکتر محمد آیتی

دکتر سید حسین سعید

دکتر حمید پهلوان حسینی

- بیماریهای آرنج

- شکستگی لگن ، استابولوم ، مفصل هیپ و ران

- شکستگی و دررفتگی اندام فوقانی ، بیماریهای شانه

- ناهنجاری مادرزادی اندام فوقانی ، بیماریهای مچ دست ، سندرم تونل کارپ

- بیماریهای زانو

- اصول تشخیص و درمان در بیماریهای ارتوپدی

دکتر محمدرضا سبحان- بیماریهای عصبی عضلانی ، پولیومیلیت ، فلج مغزی ، بیماریهای متابولیک استخوان

- ضایعات خوش خیم و بدخیم استخوان