پیوند به
موقعیت وب

 

                                                 

                                                     طرح درس اساتید 

 

انگل ها

دکتر آیت اللهی  

عفونت های استرپتوکوکی 

 

مالاریا

 

عفونت در معتادان

 

عفونت های ویروسی تنفسی 

 

 پنومونی حاد باکتریال

 

انگل ها

طرح درس عفونی 93

مالاریا

 

پنومونی های حاد باکتریال

 

عفونت های ویروسی تنفسی

 

عفونت های استروپتوککی

 

مالاريا و ...

دکتر محمد زاده

 آنتی بیوتیک

 

ایدز 

 

 تب

 

لیشمانیوز

 

بيماريهاي عفوني ( سياه زخم )

دکتر بهناز

بوتولیسم

 

کزاز

 

استاف ارئوس

 

بروسلوز و ...

دکتر شریفی

 طرح درس گروه عفونی 1393

دکترسیدعلیرضاموسوی