پیوند به
موقعیت وب

 

 

 

     

                                                 مقاطع و رشته های تحصیلی    

 

 

 

ردیف

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

1

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته روزانه

1368

67

2

بهداشت عمومی

کارشناسی ناپیوسته شبانه

1372

67

3

بهداشت عمومی

کارشناسی پیوسته

1389

130

4

آموزش بهداشت

کارشناسی ارشد

1383

32

5

آموزش بهداشت

دکتری تخصصی (phD)

1387

44