پیوند به
موقعیت وب

 

 

مدیر گروه

دکتر صغری یاسائی

دانشیار ارتودنسی

Email: syassaei(at)ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

 

دکتر حسین آقا عقیلی

استادیار ارتودنسی

Email: aghili@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

 

دکتر محمد حسین توده زعیم

استادیار ارتودنسی

Email: zaeim@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14
دکتر نوید حسینی

استادیار ارتودنسی

Email: navid@ssu.ac.ir

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14

 

دکتر سید امیر رضا فتاحی

 

 Email: amirreza.fatahi(at)ssu.ac.ir 

استادیار ارتودنسی


ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14