پیوند به
موقعیت وب

 

 

دکتر فهیمه رشیدی

استادیار گروه پریودنتیکس
Email: 

ساعت حضور:
از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 14