پیوند به
موقعیت وب

 

لینک های سریع        

 

اخبار گروه پریودنتیکس:

قابل توجه دانشجویان گرامی

امتحان ورود به بخش پریو 2و3و4 عملی  نیمسال اول 94-93  روز شنبه 29/6/93 برگزار می گردد