پیوند به
موقعیت وب

 

اخبار آموزشی

ساعت و تقویم

  
بخش سایکولوژی + زبان انگلیسی

بدینوسیله آغاز ماه مبارک رمضان را به کلیه دانشجویان تبریک گفته و موفقیت همه عزیزان را از درگاه الهی خواستاریم

اساتید گروه عمومی دانشکده پزشکی

نمرات امتحان میان ترم روان شناسی رشته داروسازی - اردیبهشت 93