اعضای هیئت علمی

 

متخصص پوست، مو

علی اکبر اکابری

  

گروه پوست و مو
 

متخصص پوست، مو

محمد تقی نور بالا

متخصص پوست، مو

پریچهر کفایی

متخصص پوست، مو

فریده دهقانی

متخصص پوست، مو

محمد ابراهیم زاده

 

 

فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک

عباس تقویه

 

گروه جراحی
 

متخصص جراحي فك و صورت

علیرضا نواب اعظم

فوق تخصص جراحی ترمیمی و پلاستیک

محمد جلیلی منش