برگزاری کارگاه اموزشی شناسایی ، اندازه گیری و کنترل سیلیس و آزبست در محیط کار

 

 

 

 بمنظور دستيابي به اهداف برنامه های کنترل و کاهش سیلیس و آزبست در محیط کار و همچنین تحقق اهداف سند جامع سلامت استان، گروه بهداشت حرفه اي حوزه معاونت بهداشتي دانشگاه كارگاه آموزشي شناسايي، ارزشيابي،‌كنترل و كاهش سيليس آزاد و آزبست در محيط كار را با حضور پرسنل بهداشت حرفه ای شاغل در شبکه بهداشتی دانشگاه در تاریخ 25/2/90برگزار نمود.

در این کارگاه یک روزه  شرکت کنندگان پیرامون عوامل زیان آور سیلیس ، آزبست شناسایی مشاغل در خطر ، راههای اندازه گیری و کنترل انها در محیط های کاری بصورت تئوری و نمونه برداری از این مواد خطرناک را بطور عملی فرا گرفتند
.