پیوند به
موقعیت وب

 

 

 زردچوبه        Curcuma Longa

 

 

 

نامهای گیاه :

  لاتین :

 Curcma  longa L.

فارسی : 

عربی :  بقله الخاطیف ، هرد ، عقیدهندی ، کرکیم ، عروق صفر

انگلیسی :

 Turmeric , Curcma , Saffron

آلمانی :

 Kurkume , Gelbwurzel

فرانسه :

 Curcuma

مشخصات گیاهی :

 گیاهی است علفی ،پایا، به ارتفاع یک تا 1.5 متر و دارای ریزوم متورمی که از آن چندین ساقه هوایی خارج می شود.

برگها در قاعده ساقه بدون دمبرگ و سبز روشن شبیه برگ موز با غلاف مشخص ولی در قسمت فوقانی آن برگهای کامل

ظاهر می شود . گلهای آن مجتمع به صورت سنبله و به رنگ سبز مایل به زرد است تخم آن خیلی ریز و سیاه رنگ است

اندام دارویی :

 قسمت مورد استفاده دارویی این گیاه ریزوم آن است.

دامنه انتشار :

 گیاه زردچوبه را در کشورهای هندوستان ، پاکستان ، اندونزی ، جنوب چین ، آفریقا و آمریکای جنوبی کشت می دهند

مواد متشکله :

 ماده موثره آن جزء روغنهای فرار بوده که محتوی سزکویی ترپن مثل تورمرون ، آر-تورمرون ، زینجیبرن و منوترپن است.

علاوه بر روغن فرار دارای مواد رنگی ( کورکومین ، دس متوکسی کورکومین و بیس دس متوکسی کورکومین) آرابینوز ،

فروکتوز ، گلوکز و نشاسته می باشد.

خواص درمانی :

 زردچوبه از نظر طب قدیم ایرانی گرم و خشک است

زردچوبه بعنوان صفراآور ، ضد نفخ و در تسکین دردهای روماتیسمی و نیز بعنوان ادویه به صورت خوراکی مصرف می

شودبه صورت موضعی در درمان التهابات پوستی استفاده می شود. همنچنین دارای خاصیت ضد میکروبی قوی

می باشد.

در طب گذشته از زردچوبه به صورت خوراکی بعنوان صفراآور و درمان یرقان استفاده می شده است و به صورت موضعی

در درمان پسوزیاریس مورد مصرف داشته است.

 آثار فارماکولوژیکی :

خاصیت صفراآوری آن مربوط به مواد رنگی بخصوص دی فرولویل متان می باشدعلاوه بر این اسانس فرار آن به علت

داشتن پارا-تولیل متیل کربینل خاصیت صفراآوری از خود نشان می دهد. همچنین اسانس فرار و مواد رنگی آن اثر آنتی

سپتیکی دارد.

به علت حلالیت بسیار خوب اسانس جهت دفع سنگهای صفرایی هم اثر خوب از خود نشان می دهد.

منبع :

نصرا... قاسمی دهکردی : فارماکوپه گیاهی ایران ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، معاونت غذا و دارو ،

اسفند 1381

صمصام شریعت ، سید هادی . گزیده گیاهان دارویی . اصفهان ، انتشارات مانی (1386).

جعفرنیا،ساسان.خسروشاهی،سارا.قاسمی،میترا:راهنمای جامع و مصورخواص و کاربرد گیاهان دارویی ، چاپ سوم،

مشهد ، انتشارات سخن گستر ( 1387).

نخعي مقدم محبوبه,ذكايي محمود : اثر ضد باكتريايي عصاره الكلي زردچوبه بر بعضي از باكتري هاي ايجاد كننده عفونت

هاي روده اي و پوستي ، دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار(اسرار) تابستان 1381; 9(2

(مسلسل 24)):24-28.

 


مقالات منتشر شده انگلیسی

مقالات منتشر شده فارسی