پیوند به

موقعیت وب

 


فرايندمیهمانی:


در صورتيكه دانشجو متقاضي میهمانی باشد، می بایست تقاضاي خود را پس از گذراندن حداقل يك نيمسال تحصيلي و برای مقطع دکترا حداقل دو نیمسال به آموزش دانشكده اعلام و
فرم میهمانی را تكميل نمایید. آموزش دانشكده می بایست لیست واحدهای پیشنهادی را اعلام نمايد. تقاضاي دانشجو سپس به مدير کل آموزش دانشگاه ارجاع داده مي شود.
فرم مربوطه پس از تایید توسط
مدیرکل آموزش دانشگاه به دانشگاه مقصد ارسال می شود. نظريه دانشگاه مقصد پس از وصول به دانشكده جهت ابلاغ به دانشجو ارسال مي گردد. در صورت موافقت با میهمانی، دانشجو می بایستی جهت انتخاب واحد به دانشگاه مقصد مراجعه نمايد و دانشجو باید پس از پایان میهمانی از دانشگاه مقصد تسویه حساب گرفته تا ریز نمرات گذرانده شده به این دانشگاه ارسال گردد.