پیوند به
موقعیت وب

 

 

     

اولویتهای پژوهشی

 

دکتر لیلا سخاوت


1-بررسی عواقب حاملگی در حاملگی بعد از یکبار سقط

2-اثر مسافرت هوایی بر حاملگی out come

 

دکتر راضیه دهقانی فیروزابادی


1-اقدامات درمانی و پیشگیری در زمینه زایمان زودرس

2-روشهای جدید تحریک تخمکگذاری

3-بررسی عوامل موثر در افزایش میزان لانه گزینی جنین در سیکل های ART