تاریخچه بیمارستان

      بيمارستان سوانح سوختگي شهيد صدوقي يزد به همت سومين شهيد محراب، آيت الله صدوقي با دو بخش سوختگي و اورژانس (درمانگاه) و بخش هاي پاراكلينيك آزمايشگاه و راديولوژي با هدف پذيرش و درمان بيماران دچار حوادث سوختگي در سال 1359 تاسيس و در سال 1361 به بهره برداري رسيد. بخش پوست اين بيمارستان در سال 1370 نيز راه اندازي شد که تنها بخش بستري براي درمان بيماري هاي پوستي در سطح استان مي باشد . سال 1385 بخش ترميمي با بخش پوست ادغام گرديد . در اواخر سال 1389 واحد دندان پزشکی اطفال با بیهوشی افتتاح گردید و در ابتداي سال 1390 درمانگاه جديد كه ورودي آن از ورودي اصلي بيمارستان جدا شده است راه اندازي و نیزبخش بستري ويژه زيبايي با 6 تخت فعال در محلی جدید بازگشايي گرديد. همچنین در حال حاضر بيمارستان داراي 46 تخت فعال مي باشد و داراي بخش ها و واحدهای ذیل می باشد :
  بخش ها :
     • سوختگی
     • پوست - ترمیمی
     • بستری ویژه زیبایی
     • اطاق عمل
     • درمانگاه 
  واحد ها :

  • آزمایشگاه
  • رادیولوژی
  • دندانپزشکی اطفال