درمانگاه تخصصی سوختگی و ترمیمی  

 خدمات درمانی :

  • انجام کلیه خدمات درمانی به بیماران اورژانس سوختگی و جراحی ترمیمی و پلاستیک در سطح استان یزد و استان های همجوار
  • ویزیت بیماران توسط پزشک عمومی ، متخصص پوست و زیبایی ، متخصصین جراحی پلاستیک و زیبایی

 فضای فیزیکی:
 وجود فضای بالقوه با دو اتاق پانسمان مجهز زن و مرد در انتهای بخش سوختگی جهت دسترسی آسان در موارد اورژانسی و بحران
 پزشکان معالج:
 دکتر مهين فلفلي
 دکتر سيد مجتبي ابوالبقائي
 دکتر ساناز عمادی
 دکتر مرضيه مالكي
 دکتر فاطمه مشكوه
 دکتر مريم مژده
 آدرس:
 یزد- چهار راه معلم