سرکار خانم دکترعزالدینی، معاون پژوهشی و فناوری اطلاعات دانشگاه شهید صدوقی یزد از دانشکده پیراپزشکی ابرکوه بازدید کرد . در این بازدید ، ضمن آشنایی با فعالیتهای انجام گرفته در بخشهای مختلف ، با دانشجویان نیز در زمینه کارهای پژوهشی و تحقیقاتی سخن گفته و به سوالات آنان پاسخ گفت .در این مراسم، از دانشجویان فعال علمی و فرهنگی تجلیل وبه ایشان جوایزی اهدا شد .

همچنین از نفرات برتر مسابقات قرآنی جشنواره قرآن و عترت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، نیز تجلیل شد .
دراین مراسم ، ازسرکار خانم فاطمه ابوالحسنی دانشجوی رشته اتاق عمل که در قسمت ترتیل و سرکار خانم اعظم درانی دانشجوی رشته اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه ، که در قسمت حفظ ، به ترتیب مقامهای اول و چهارم را کسب کرده اند ، با اهدای جوایزی از طرف دانشکده تجلیل بعمل آمد .