مراسم کوهپیمایی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی شهرستان ابرکوه با هدف ارتقاء روحیه نشاط وشادابی دربین جوانان دانشجو برگزار شد . در این مراسم،که روحانی اعزامی از نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه یزد
و جمعی از مسئولان دانشگاه نیز حضور داشتند، بر انجام فعالیتهای ورزشی و اردوهای ورزشی دانشجویی تاکید شد .