پیوند به
موقعیت وب

 

طرح درس اساتید

فار نژيت

دکتر مهران کریمی

دیسانتری

دکتر مطهره گلستان

نارسايي حاد و مزمن كليوي در كودكان

دکترمهرداد شکیبا

عفونت هاي دستگاه تنفسي تحتاني

دکتر فهیمه السادات میر ناصری

بیماریهای مغز و اعصاب کودکان

بیماریهای مغز و اعصاب کودکان

دکتر فلاح

بیماریهای اسهالی

عفونت های حاد تنفسی فوقانی « نازوفازنژیت»

دکتر صدیقه اخوان کرباسی

بیماریهای غدد و متابولیک کودکان

دکتر مهتاب اردوئی

بيماريهاي عفونی باکتریال

تب در کودکان و FUO

آرتریت سپتیک واستئومیلیت

بيماريهاي انگلی

سل در کودکان

دکتر فرزاد فردوسیان

پاتو بیماری مادرزادی

پاتوفيزيولوژي

نارسایی

دکتر مصطفی بهجتی

بیماری های نقص ایمین اولیه

دکتر علیرضا شفیعی