پیوند به
موقعیت وب

 

برنامه ژورنال کلاب گروه فیزیک پزشکی در سال 92 , 93

 

 

ردیف

ارائه دهنده

موضوع

تاریخ

1

دکتر فتح ا.. بوذرجمهری

آشنایی با نوترون اکتیویشن

21/8/92

2

دکتر ابوالفضل نیک فرجام

مانیتورینگ نوترون در راکتور HWZPR اصفهان

5/9/92

3

دکتر علی اصغر پرچ

بررسی اثر حساس کنندگی IUDR در حساسیت پرتویی سلولهای گلیوما در تابش گاما

19/9/92

4

دکتر علی چاپاریان

ارزيابي صحت و تكرار پذيري پرتو درماني بدخيمي گردن رحم به روش تركيب پرتو درماني خارجي و داخل حفره اي

3/10/92

5

خانم عسگری

شبیه سازی لنزهای داخل چشمی

93/4/17

6

خانم شیرانی

Bystander effect radiation biology

93/4/31

7

آقای فلاحتی

تاثیر میدانهای مغناطیسی ELF بر پارامترهای اسپرم انسان

93/5/14