پیوند به

موقعیت وب

 

اهم فعالیتهای آموزشی دانشکده:

1-امور دانشجویی
مسئول واحد مربوطه : آقای محمدامین قاسمی 
فعالیتها:
-  تشكيل پرونده دانشجوئي
-  اختصاص وام هاي دانشجوئي ( تحصيلي ،مسكن، ضروري، ازدواج ، قرض الحسنه) و...
-  اسكان دانشجويان غير بومي در خوابگاه
-  اقدام جهت بيمه دانشجويان
-  تكميل پرونده ها و ارائه خدمات فارغ التحصيلي و تسويه حساب هاي دانشجوئي
-  توزيع بن كتاب
-  ارائه اطلاعات دانشجوئي به آموزش
-  ارائه كار دانشجوئي و انجام امور مربوط


2-واحد سمعی بصری
مسئول واحد مربوطه : بدیع اله ابراهیمی  
ارائه خدمات و سرويس دهي به دانشجويان از طريق وسايل كمك آموزشي :
-       اورهد ، پروژكتوراسلايد ، اوپك ، ويدئو ،دوربین فيلم برداري ، دوربين عكاسي ، دستگاه ويدئو CD،  دستگاه Edit فیلم،  دستگاه ویژوالایزر ،  CD هاي آموزشي ، وايت برد ،  ماژيك و...
 

3-اتاق اساتید
مسئول اتاق اساتید: سعید کشمیرشکن 
شرح وظایف

4-واحدماشین نویسی
 سعیده دلشاد

5-واحد كامپيوتر :
مسئول واحد مربوطه :بی بی اشرف دهقان
فعالیتها:
-  ارائه خدمات اينترنتي به اساتید و دانشجویان 

فرم های دانشجویی:
فرم انتقال توأم با تغیر رشته
فرم انتقالی
فرم میهمانی
فرم فراغت از تحصیل دانشجو(تسویه حساب دوره روزانه)
فرم فراغت از تحصیل دانشجو (تسویه حساب دوره شبانه)
فرم تسویه حساب پژوهشی
فرم مرخصی تحصیلی

برخی برنامه های آموزشی:

واحدهای ارائه شده به دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی 91-90  ادامه ...
برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 91-90   ادامه ...
برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90     ادامه ...

تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90 اعلام شد .     ادامه ...
برنامه های زمانبندی دانشجویان کارشناسی ارشد  پرستاری  ادامه...

برنامه های زمانبندی دروس تئوری ،کارآموزی و کارورزی دانشجویان رشته پرستاری    2    3

برنامه های زمانبندی کارآموزی و کارورزی نیمسال اول سال تحصیلی 91-90دانشجویان رشته مامایی    ا    2     3      4      5