معرفی اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر   

  محور اصلی همایش:
 • اعتیاد و رفتارهای پرخطر
 • محور های همایش:
 • اپيدميولوژي انواع اعتياد در ايران
 • كاهش تقاضا در اعتياد و چالشها
 • كاهش آسيب در مصرف مواد مخدر و چالشها
 • گروههاي در معرض خطر و راهكارهاي پيشگيري
 • ايدز، هپاتيت، بيماريهاي جسمي و اعتياد
 • فرهنگ، باورهاي غلط و مصرف مواد مخدر
 • رويكردهاي روانشناختي و نقش آن در مصرف مواد مخدر
 • درمان هاي دارويي و نقش آن در اعتياد
 • اعتياد هاي نو پديد و تغيير الگوهاي مصرف
 • عرضه مواد مخدر، چالشهاي موجود وراهكارهاي مقابله با آن
 • اعتياد و اختلالات روانپزشكي
 • آدرس دبیرخانه همایش :

  حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی،معاونت تحقیقات و فناوری

  آدرس:یزد،میدان باهنر،ساختمان ستادی دانشگاه،طبقه سوم

  مسئول دبیرخانه:خانم مرضیه شیخ علیشاهی

  پست الکترونیکی:ic.addiction@ssu.ac.ir

  تلفن:۰۳۵۳۷۲58413

  دورنگار:۰۳۵۳۷۲۶۳۷۳۲

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی خارج شدید ....

Registration Form

All the form fields can be just as easily used in a dialog.

Delete File

Please confirm that you want to delete this file.

Adminica

Adminica is a cleanly coded, beautifully styled, easily customisable, cross-browser compatible Web Application Interface.

Adminica is packed full of features, allowing you unlimited combinations of layouts, controls and styles to ensure you have a trully unique app.

Adminica can scale itself automatically to fit whatever screen resolution the user has. The interface works perfectly all the way down to iPhone size

خروج

شما با موفقیت از سایت پانزدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی خارج شدید ....

loading

اولین کنگره بین المللی اعتیاد و رفتارهای پرخطر


سیاه آبی Navy Red Green Magenta Brown
طرح چوب| ساده| دانه| کندو|