((پرسشنامه بررسی رضایتمندی بیماران از نحوه ارائه خدمات در بیمارستان شهید بهشتی تفت))

((پرسشنامه بررسی رضایتمندی بیماران از نحوه ارائه خدمات در بیمارستان شهید بهشتی تفت))

باسلام
سپاسگذاریم که در نظر سنجی ما شرکت نموده اید.امیدواریم توانسته باشیم خدماتی مناسب را به شما ارائه کرده باشیم.لطفا در نظر سنجی ما شرکت نمایید تا بتوانیم خدمات بهتری درمراجعات بعدی به شما ارائه نماییم.
باتشکر(ریاست بیمارستان)