فرم رضایتمندی بیمار

فرم رضایتمندی بیمار

بیمار گرامی سلام
با توجه به اینکه ارائه خدمات مطلوب از جمله اهداف همه ی بیمارستان ها می باشد ، لذا خواهشمند است با پاسخگویی به سوالات زیر ما را در بهبود مراقبت از بیماران یاری نمایید