تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کار آفرین

سهیلات بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده

تسهیلات موضوع آیین نامه گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی و زودبازده به منظور توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مناطق محروم و نیز افزایش تولید و صادرات غیرنفتی و افزایش کارایی تسهیلات بانکی و تقویت کارآفرینی ، اشتغالزایی و افزایش فرصت های شغلی جدید می باشد.

براي كسب اطلاع از مراكز مورد تائيد دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد جهت اعطاء وام به قسمت طرح ها (طرح هاي تيپ شغلي ) مراجعه فرمائيد.

سهیلات ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

سهیلات ماده 87 قانون برنامه چهارم توسعه کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است، به منظور زمينه‌سازي براي حضور مؤثر در بازارهاي جهاني و تبديل جمهوري اسلامي ايران به مركز رفع نيازهاي سلامت و پزشكي منطقه، در چارچوب سياستهاي راهبردي تجاري، تسهيلات لازم را درخصوص معرفي تواناييها، عرضه و بازاريابي خدمات سلامت و آموزش پزشكي و توليدات، تجهيزات و فرآورده‌هاي پزشكي و دارويي ارائه نمايد، به نحوي كه مقدار ارز حاصل از صادرات خدمات و توليدات مزبور معادل سي درصد (30%) مصارف ارزي بخش بهداشت و درمان، در سال پاياني برنامه چهارم باشد

سازندگان بیمارستانی

طرح سازندگان بیمارستانی

طبق بند چ تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 کل کشور : به دولت اجازه داده می شود برای حمایت از بخش غیردولتی و ممانعت از اضافه پرداخت اقشار مختلف جامعه تا سقف یکصد میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف 503610 قسمت چهارم قانون بودجه برای پرداخت برخی از سود تسهیلات بانکی به سازندگان بیمارستانی به بانک های عامل پرداخت نماید.
براي اطلاع از نحوه و شرايط به بخش آيين نامه ها مراجعه فرمائيد.