نحوه ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

نحوه ارتباط با دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مراجعه حضوری به آدرس: میدان شهید باهنر- ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد- طبقه سوم- دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات

تماس با شماره تلفن 7245115-0351

صندوق های این دفتر واقع در کلیه مراکز تابعه دانشگاه

به صورت الکترونیکی

دریافت گزارشات و شکایات

فرم دريافت گزارشات

بسمه تعالی
به سامانه دریافت شکایات،گزارشات،انتقادات و پیشنهادات دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد خوش آمدید.
از دانشجویان عزیز،اعضای محترم هیات علمی،سایر کارکنان و عموم مردم شریف تقاضا می گردد شکایات،گزارشات و پیشنهادات خود را در خصوص کلیه مراکز بهداشتی،درمانی،آموزشی، پژوهشی اعم از دولتی و خصوصی در این سامانه ثبت نمایند. در صورت تمایل به دریافت پاسخ شکایات خود و همچنین جهت تسریع و سهولت در پیگیری مناسب، مشخصات خود را نیز مرقوم فرمائید. لازم به ذکر است مشخصات شما به صورت محرمانه ثبت خواهد گردید.

خواهشمند است جهت رعایت حق تکریم ارباب رجوع از بیان مطالب غیر واقع و مغایر با اخلاق و شئونات اسلامی خودداری گردد
همچنین می توانید جهت پیگیری گزارش خود حداقل دو هفته بعد از ثبت آن با شماره تلفن 7245115-0351 تماس حاصل فرمائید.

مهندس عبدالخالق جعفری
مدیر دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه