مدیریت حوادث

کارشناسان

سیدمهدی میربندرآبادی
سیدمجید موسوی

نام : سید مهدی

نام خانوادگی : میربندرآبادی

سمت : کارشناس ستاد هدایت(MCMC)

تماس:035-37244552

 

نام : سید مجید

نام خانوادگی : موسوی

سمت : کارشناس ستاد هدایت(MCMC)

تماس: 035-37244552

 

نام : محمدرضا

نام خانوادگی : زارع بیدکی

سمت :  کارشناس ستاد هدایت(MCMC)

تماس: 035-37244552

 

 

 

 

معرفی ستاد هدایت

ستاد هدایت و اطلاع رسانی( Monitoring Center Of  Medical Care یا مرکز پایش مراقبتهای درمانی)

    درحقیقت این واحد امر پذیرش و نقل و انتقالات بیماران بین بیمارستانی را تسریع و تسهیل می نماید.

 براساس دستورالعمل وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ستاد هدایت و اطلاع رسانی دانشگاه از سوم آبان ماه سال 1373 و از طریق ارتباط با دو خط تلفن و حضور فعال کارشناسان ، مسئولین و مدیران گروههای مختلف معاونت درمان و دانشگاه  ، فعالیت  خود را به صورت شبانه روزی آغاز  کرده است . درحال حاضر این ستاد بعنوان یکی از ارکان سه گانه مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی در کنار دو  رکن اورژانس 115 و ستاد حوادث غیر مترقبه دانشگاه واقع گردیده است و با این دو رکن فوق همکاری نزدیکی دارد.

در حال حاضر ستاد هدایت(MCMC) شامل سه کارشناس پرستاری می باشد که بصورت 24ساعته در ساختمان مرکزی مرکز مدیریت و فوریتهای پزشکی واقع در بلوار سید محمد پاکنژاد مشغول انجام خدمت می باشد .

   اهداف:

    ایجاد هماهنگی بین بیمارستانهای درون استان جهت انتقال و اعزام صحیح بیماران که این هدف کلی در برگیرنده چندین هدف جزئی زیر می باشد:

1.      دریافت روزانه آمار تختهای خالی و پر (در سه نوبت صبح و ظهر و شب) بخشهای مختلف بیمارستانها تا  براساس این آمار برای انتقال بیماران تصمیم گیری شود.

2.      یادداشت نمودن نام خانوادگی و شماره تلفن متخصصین آنکال آنروز بیمارستانهای مختلف استان برای انتقال بیماران

3.      دریافت اطلاعات در مورد درست یا خراب بودن تجهیزات بیمارستان مانندCTSCAN,MRI  و غیره.

4.      ثبت مشخصات و شرح حال تمامی بیماران اورژانس متقاضی پذیرش در فرمهای طراحی شده در ستاد هدایت .

5.      چک حضور متخصصین در بیمارستانهای سطح استان بر اساس برنامه اعلام شده به واحد ستاد هدایت در ابتدای هر ماه و تهیه لیست مرخصی متخصصین ) قبل از مرخصی( جهت هدایت و انتقال صحیح بیماران.

6.      چک حضور پزشکان مقیم بیمارستانها(طرح نظام تحول سلامت) بر اساس برنامه اعلام شده به واحد ستاد هدایت در ابتدای هر ماه و اطلاع رسانی به مدیر محترم درمان.

7.      گرفتن و ضبط برنامه ماهانه آنکالی پزشکان متخصص و سوپروایزان کشیک  هر بیمارستان در ابتدای هر ماه جهت تسریع در هماهنگی برای انتقال بیماران.

      ایجاد هماهنگی درون سازمانی بین ستاد هدایت ، EOC ، واحد عملیات  که این هدف شامل موارد ذیل می شود:

ü      هماهنگی و همکاری با واحد EOC (Emergency Operation Center) جهت اطلاع رسانی اعلام آمادگی به بیمارستانها و مرکز درمانی سطح استان برای امدادرسانی هر چه بهتر به مصدومین و بیماران در مواقع بحران و توزیع صحیح و منطقی بیماران در مراکز درمانی و جلوگیری تجمع و ازدحام بیماران در یک مرکز درمانی.

ü      ثبت مشخصات و پیگیری مصدومین و بیماران در بحرانها از بیمارستانها و اعلام به واحد EOC (Emergency Operation Center) جهت اطلاع رسانی به مسئولین ذی صلاح.

ü      ثبت آمار دقیق مصدومین و بیماران و نتایج مربوط به هر مصدوم از بیمارستانها و اعلام به واحد EOC (Emergency Operation Center) جهت اطلاع رسانی به مسئولین ذی صلاح.

ü      پاسخگویی به مردم در مواقع بحران یا حادثه در مورد مصدومین گمشده.

ü      هماهنگی با واحد عملیات(اورژانس115) جهت توزیع بیماران بین مراکز درمانی برای رسیدگی درمانی بهتر به بیماران و انتقال بیمار به مرکز درمانی صحیح تا اقدام درمانی سریعاً برایشان شروع شود(تریاژ).

      اخذ پذیرش برای بیماران جهت اعزام به بیمارستانهای خارج از استان در موارد کمبود امکانات یا تخصص مربوطه در استان.

     اخذ پذیرش از بیماران متقاضی به اعزام بستری در بیمارستانها یا مراکز درمانی خارج استان در موارد کمبود امکانات یا تخصص مربوطه در استانهای مربوطه.

     پیگیری موارد عدم پذیرش بیماران اورژانس و اطلاع وارتباط با مسئولین محترم دانشگاه درجهت رفع مشکلات موجود و پذیرش بیماران .

      تکمیل فرم مربوط به شکایات در مورد پزشکان متخصص و بیمارستانهای متخلف و ارسال به مسئوولین ذی صلاح جهت استحضار و اقدام مقتضی.

    آمادگی دخالت مستقیم و سریع در هماهنگی و ارائه خدمت در حوادث و بحرانها از جمله زلزله ، انفجار ، حوادث ترافیکی ، سوانح هوایی و.....

      هماهنگی وارتباط با سایر ارگانها درجهت تسریع خدمت رسانی  به بیماران اورژانس  ( از جمله واحد پیوند اعضاء  ، اورژانس 115 ، سازمان انتقال خون ، پلیس راه و ... ) و بصورت موردی در ارتباط با بیماران در معرض خطر که فوریت عمل را طلب می نماید .

      پاسخگویی به تلفن 1590 طرح نظام تحول سلامت شامل:

1.       ثبت شکایات مردمی از بیمارستانها و مراکز درمانی در حیطه درمانی و رسیدگی به این موارد و اعلام نتیجه به فرد شاکی و مختومه کردن شکایت در صورتی که شکایت قابل حل در سطح ستاد هدایت و اطلاع رسانی باشد.

2.       ارجاع شکایات مردمی از بیمارستانها و مراکز درمانی در حیطه درمانی به واحد نظارت بر بیمارستانها واقع در دانشگاه در صورت قابل حل نبودن شکایت در سطح ستاد هدایت.

3.      رسیدگی به شکایت بیمارستانها یا مراکز درمانی از بیمارستانها یا مراکز درمانی دیگر.

4.      اطلاع رسانی در مورد رضایت مردم از بیمارستانها و مراکز درمانی به مسئولین ذیربط.

کارشناس

نام : اعظم السادات

نام خانوادگی : عباسپور

سمت : کارشناس EOC

تماس: 03537241333

شرح وظایف واحد EOC

- ثبت ، جمع بندي و پردازش روزانه آمار عملكرد 115 درخصوص حوادث ترافيكي

- اخذآمارمرگ ومیرمراجعین اورژانس بیمارستانها

- اخذآمارتخت های خالی بیمارستانهادرهرنوبت کاری

- ايجاد بانك جامع اطلاعات آماري در زمينه حوادث ترافيكي ، غيرترافيكي و حوادث غيرمترقبه

- پايش و مقايسه گزارشات آماري مراكز پليس پزشكي قانوني و ............

- پيگيري دريافت گزارشات حوادث ويژه شامل حوادث ترافيكي سنگين ، انفجار سيل- زلزله ... از شهرستانها  و ساير مراجع ذيربط بصورت روزانه و آني

- ايجاد هماهنگي با حوزه هاي وزارت متبوع و حوزه هاي خارجي  پس از بروز و وقوع حوادث غيرمترقبه وبلايا  به منظور مرتفع نمودن نيازهاي بهداشتي و درماني مصدومين و بيماران

- تشکیل ستاد بحران هنگام مواجهه با حوادث سنگين وبلايا و هدايت فرماندهي عمليات بحران

- هماهنگی باستاد هدایت دانشگاههای علوم پزشکی سایراستانها

- ايجاد تعاملات آماري با حوزه هاي تحت پوشش و وزارت متبوع و تلاش در جهت تهيه و ارائه شاخصهاي آماري

حوزه فعالیت ها

اطلاع از قطب های مختلف مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور

مرکز هدايت عمليات بهداشت و درمان در بحران (EOC)

حوادث ويژه و غير مترقبه قابل گزارش:


-1حوادث ترافيکی با بيش از 5 مصدوم و يا 3 فوتی


-2
مسموميتهای غذايی به صورت گروهی


-3 مشاهده علائم بيماری مشابه در بيش از يک نفر


-4
مشاهده علائمی از بيماری آنفلوانزای پرندگان و يا هر گونه همه گيری

-5
مسموميت با گازها به صورت دسته جمعی و گروهی


 6-بمب گذاری و هر نوع انفجار مواد آتش زا و خطرناک


-7 وقوع زلزله و رانش زمين با هر شدت


-8
سقوط بهمن , طوفان


-9
وقوع سيل يا طغيان رودخانه


-10
سقوط هواپيما يا بالگرد


-11
هرگونه نشست و تحصن


-12
حوادث تروريستی

زلزله

آشنایی اولیه با بحرانهای پیش رو پس از زلزله
کیف امداد و نجات چگونه کیفی است و از چه لوازمی تشکیل شده است ؟
در حقيقت كيف امداد و نجات از لوازمي تشكيل شده است كه در صورت وقوع حادثه در كاهش اتلاف وقت شما موثر خواهد بود
جهت آشنایی کامل با کیف امدادو نجات اینجا کلیک نمائید.

ریزگرد

پدیده ریز گرد چیست ؟
در هنگام بروز ریزگرد چه اقداماتی باید انجام داد؟
برای آشنایی بیشتر با پدیده ریزگرد اینجا کلیک نمائید
برای آشنایی با شاخص کیفیت هوا اینجا کلیک نمائید