محمدعلی مهیجی

نام ونام خانوادگی : محمدعلی مهیجی

سمت : کارشناس اداره اورژانس بیمارستانی

مدرک تحصیلی :کارشناس پرستاری

 

 

شرح وظایف کارشناس اورژانس بیمارستانی دانشگاه

 

 

 

 

 

1.        اجرای آخرین سیاستها و دستورالعملهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در خصوص استاندارد ها ، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی و  ارائه گزارش اقدامات انجام شده

 

 

 

 

2.        انجام منظم بازدیدهای مدیریتی بخش های اورژانس بیمارستانی دانشگاه و نظارت بر عملکرد تمامی  بخش های اورژانس بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه ( دانشگاهی و غیر دانشگاهی )

 

 

 

 

3.        جمع آوری و ثبت مستمر آمار بیمارستانها ( شاخص های ملی و دانشگاهی و تحليل اطلاعات بخش هاي اورژانس تحت پوشش جهت تصميم­گيري و طراحی اقدامات اصلاحی درمورد ارتقاء کیفیت بخش هاي اورژانس بیمارستانی (آمار 12گانه ماهانه و فصلي و شاخص هاي ملي اورژانس)

 

 

 

 

4.        همکاری لازم با سایر کارشناسان واحدهای مرتبط در زمینه ارتقاء کیفیت و نظارت و پایش عملکرد

 

 

 

 

5.        نیاز سنجی وتدوین برنامه های آموزشی مرتبط با اورژانس و نظارت بر اجرای برنامه های مذکور برای پرسنل و پزشکان شاغل در اورژانس بیمارستانها

 

6.        نیاز سنجی و مشارکت در خصوص برنامه های آموزشی حوادث غیر مترقبه و پدافند غیر عامل

.7.        ارتباط مستمر و پاسخگویی به اداره اورژانس بيمارستاني وزارت متبوع

.8.        نظارت بر اجرایی شدن اقدامات اصلاحی ارتقاء کیفیت در سطح اورژانس  بیمارستانهای دانشگاه

 

 

 

 

9.        نظارت بر توزیع صحیح تریاژ بیماران ( انتقال سطوح 4 و 5 تریاژ به واحد Fast Track  و سطوح 1 ، 2 و 3 تریاژ به فضاهای تخصصی مربوطه در اورژانس) .