موشها از پرجمعيت ترين پستانداران در جهان بشمار مي آيند . تعدادي از آنها اغلب اوقات در محل زندگي انسانها وجودداشته اند. موشها با تغذيه از مواد مختلف سبب از بين رفتن محصولات كشاورزي ( هر جفت موش بالغ در یک سال 20 كيلو گرم مواد غذائي مصرف ميكند ) و مواد غذائي موجود در انبارها و منازل مي شوند ضمن اينكه با بجاي گذاردن فضولات از مرغوبيت آنها كاسته و عملاً آنها را غيرقابل استفاده و مصرف مي نمايند .
موشها كابلها و سيمهاي برق را جويده و سبب تخريب تاسيسات مي شوند.
موشها فرش و مبلمان منازل را جويده وخسارات هنگفتي را به اقتصاد جامعه و افراد وارد مي آورند.
تعدادي از موشها اهميت ويژه بهداشتي داشته و در انتقال عوامل بيماريزا نقش عمده اي دارند. موشها توانائي انتقال حداقل 35 نوع عامل بيماريزاي خطرناك را به انسان دارند از جمله : طاعون ، تيفوس موشي ، تيفوئيد و كه سلامت عمومي را با خطر جدي مواجه مي سازند.
تعدادي از موشها كه ارتباط نزديكي با انسانها داشته و در اطراف محل زندگي آنها يافت ميشوند عبارتند از
:موش خانـگي Musmusculus
اين موش در اماكن شهري و روستائي و بيشتر در مكانهايي كه مواد غذائي وجود دارد ، مانند انبارهاي مواد غذائي ، مزارع كشاورزي ، سردخانه ها ، معادن ، محل انباشتن زباله ها و ... و در سوراخ ها و شكافهاي موجود در ديوارها يافت مي شوند. موش خانگي داراي اندازه كوچك و به رنگ خاكستري كه در قسمت پشتي خاكستري متمايل به قهوه اي مي باشند و دم بلندي دارد

موش سقف = موش سياه = موش كشتي Rattus Rattus
اين موشها در مناطق گرمسيري به وفور وجود دارند اين موشها در داخل اماكن مسكوني داخل ديوارها ، سقف منازل و مغازه ها ، انبارها ، بين وسايل حمل مواد غذائي، داخل كشتي ها و در مجاورت انسانهايافت مي شوند. اندازه اين موش متوسط رنگ ، بدن قهوه اي تيره يا سياه رنگ است و دم بسيار بلندي دارد.

مـوش قهوه اي Rattus Norvegicus
اين موش در داخل اماكن انساني در فضاي خالي ديوار و كف اطاق و زير توده لوازم انباري و اسقاطي و زباله ها و در خارج از منازل در طول جويها ، نهر ها و مجاري فاضلاب و در نزديكي آب لانه مي سازد اين موش جهت زندگي در كنار مسير آبروها زير توده هاي سنگ و بتون لانه حفرمي نمايد. موش بزرگ با دم نسبتاً كوتاه ، موهاي روي بدن به رنگ خاكستري متمايل به قهوه اي و در قسمت زير شكم خاكستري روشن متمايل به سفيد است .
مبـارزه بـا مـوشـها
كنترل موشها از نظر بهداشتي و اقتصادي اهميت ويژه اي دارد .
موشها جهت ادامه زندگي و تكثيرنيازمند پناهگاه ، آب و غذا ميباشند ( موشهاي ماده در صورت مساعد بودن شرايط زيست در عرض 1سال 7-5 بار توليد مثل مي نمايند و هربار بين 5 تا 15 نوزاد بدنيا مي آورند كه اين نوزادان در مدت 3 ماه به بلوغ كامل ميرسندومي توانند جفتگيري نموده و بچه بدنيا آورند ) بنابراين جهت كنترل موشها و كاهش زاد و ولد و جلوگيري از انتقال عوامل بيماريزا و خسارات ناشي ازتغذيه آنها با حذف نياز هاي اصلي آنها ميتوان در اين راستا گام برداشت و از راههاي مختلف مبارزه بهره گرفت.

الف- اقدامات محيطي
-جلوگيري از ورود موشها به داخل اماكن شامل:
-مسدود نمودن سوراخهاي كنار ديوار
-تعويض شيشه ودربهاي شكسته
-نصب توري بر روي سوراخها و منافذ فاضلاب
-غيرقابل نفوذ نمودن درهاي ورودي
-قراردادن زباله در كيسه هاي دربسته
-تعميركردن لوله هاي آب و جلوگيري از چكه كردن آنها
-روش انبار سازي صحيح مواد غذائي

ب - اقدامات مكانيكي
نصب تله در محل عبور موشهااستفاده از تله هاي زنده گير با كاربرد مواد غذائي جاذب موشها مانند خيار ، گردو
استفاده از تله هاي كشته گير با كاربرد مواد غذائي جاذب موشها مانند خيار ، گردو
توجـه : در صورت زنده بودن موشهايي كه بدام افتاده اند بايستي با استفاده از اسپري حشره كشها و يا قراردادن در داخل آب عمل كشتن آنها را انجام داد. لاشه موشها را بايد ضدعفوني نمود و آنها را در كيسه هاي در بسته قرارداد.
توجه : تـله دور از دسـترس اطفال قـرارداده شـوند.

ج- مبارزه شيميائي استفاده از طعمه هاي مسموم
-استفاده از طعمه هاي مسموم محتوي جونده كشهاي ضد انعقادي مانندكلرات ( برودي فاكوم )-
وارفارين بروماديلون (لانيرات )
-استفاده از طعمه هاي مسموم محتوي جونده كشهاي معدني مانند فسفر دوزنگ استفاده از جونده كشهاي تدخيني جهت ضدعفوني نمودن كشتي ها ، هواپيماها و انبارهاي محتوي مواد غذائي مانند:
بروموردومتيل- دي اكسيدكربن - سولفوردوكربن

تـوجه :هنگام كاربرد طعمه هاي محتوي فسفر دوزنگ بايد دقت كافي شود كه با دست تماس نداشته باشند و دور از دسترس افراد اعم از كودكان و بزرگسالان ، حيوانات اهلي وماكيان قرارداده شود زيرا بسيار سمي و خطرناك است و با یک بار مصرف در مدت كوتاهي مرگ و مير اتفاق مي افتد.
اگر از جونده كشهاي تدخيني استفاده مي نمائيد بايستي كليه افراد از محل عمل دور شوند و كليه دربها و منافذ محل مسدود شده باشد. بعد از كاربرد جونده كش تدخيني قبل از شروع به كار بايستي دربها را باز نمود و پس از لااقل 1 ساعت ، در محيط قرارگرفت

لیست شرکتهای دارای مجوز فعالیت در استان یزد

تعهد نامه محضری مدیر عامل شرکتهای مبارزه با حشرات و جوندگان...

تقاضای دریافت پروانه توسط مدیر عامل

دستورالعمل اجرائی ضوابط دریافت پروانه مبارزه با....

دستورالعمل ضوابط فعالیت شرکتهای خدماتی مبارزه با  .....

فرم گزارش سه ماهه فعالیت شرکتهای ....

... صورتجلسه انجام عملیات مبارزه با ناقلین در

مدارک مورد نیاز قبل و بعد از آزمون به همراه لسیت منابع و مراجع

 

مبارزه با سوسک

مبارزه با جوندگان و حشرات

اجمالی بر سموم مجاز کشور

بروشور سم جهت حذف سم یا کاهش آسیب

ناخت سموم و مبارزه با حشرات و جوندگان

اصول سمپاشی در منازل

فهرست سموم مجاز کشور (جدید)

(pdf)مراقب حشره کشها باشید

اصول مبارزه تلفیقی

(powerpoint)آفات موذی و جوندگان ایران

مبارزه با حشرات و جوندگان موذی(2)

آشنائی با نسل جدید آفت کشها

گروه خانواده حشره کشهای کارباماتی

پشه های آنوفل

راه حلهای ساده مبارزه با حشرات

روشهای ساده مبارزه با حشرات

پشه خاکی ها

جوندگان (موش)

روش مبارزه با کک ها

ساس خون آشام

نقش حشرات و جوندگان در آلودگی .....

آشنائی با مواد سمی و علائم مسمومیت

D.D.T،ماده ای معجزه گرتا آلوده کننده ای ممنوع

مبارزه با سوسک و موش

سموم و آفت کشها در بهداشت محیط

سموم رایج در بهداشت محیط

روشهای مبارزه با ناقلین

شیمی سموم

 پشه های خاکی و نقش آنها در......

همه چیز در مورد کنه ها

سوسری ها ، لاشخورهای غیر بهداشتی اماکن انسانی

جدول بیماریهای منتقله توسط بند پایان

موشها ، شناخت و روش مبارزه با آنها

ساس های تختخواب

چرخه ی لیشمانیا

لباس ضد حشره بپوشید

مگس سیاه (عامل کوری رودخانه ای)

پشه خاکی

اینفوگرافیک بیماریهای منتقله از ناقلین

حشرات و جوندگان در انبارها