بهداشت مراکزتهیه و توزیع موادغذایی و.........

نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی، اماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
- نظارت براجرای مقرارت ماده 13 قانون وفعالیتهای شورای حل اختلاف ویژه رسیدگی به ماده13قانون وتعزیرات حکو.متی
- نظارت و کنترل وضعیت بهداشتی واحدهای خبازی استان وکنترل مستمرروندحذف مصرف جوش شیرین ازنان
- نظارت بر روندمعرفی پیشه وران به آزمایشگاه و صدور کارت معاینه پزشکی جهت آنها طبق دستورالعملهای صادره


-- نظارت و کنترل سنجش ید در نمکهای خوراکی تصفیه یددار وجلوگیری ازعرضه نمکهای غیرتصفیه
- راهبری برنامه‌های استانی و شهرستانی درزمینه بهداشت موادغذایی واماکن عمومی وبرگزاری جلسات وبرنامه های آموزشی
- شرکت در طرحهای ملی ، کشوری و استانی و برنامه های بین بخشی وجلب مشارکت مردمی
- نظارت بر فعالیتهای آموزشگاه های اصناف
- رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه تخلفات بهداشتی مراکز واماکن عمومی و بین راهی و بهداشت موادغذایی
- نظارت بر نمونه برداری مواد غذایی مشکوک و نتایج آزمایشگاه ونحوه معدوم نمودن مواد غذایی فاسد توسط بازرسین بهداشت محیط
- طرح موضوع مشکلات ومعضلات بهداشت موادغذایی در کارگروه بهداشت ، درمان وتامین اجتماعی شهرستان
- اجرای طرح توسعه و تشدید نظارت بر بهداشت مواد غذایی در قالب طرح تشدیددرساعات غیراداری و فوریت های سلامت محیط
- اجرای طرح امنیت غذا و راهبری برنامه HACCP در سطح مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی شهرستان
- اجرای طرح بسج سلامت نوروزی ،ایام محرم، ماه مبارک رمضان ، راهیان نور و سالگرد ارتحال امام و ...
- جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی و اماکن عمومی مشمول و غیر مشمول و اماکن بین راهی
- تجزیه و تحلیل آمار و شاخصهای بهداشت موادغذایی واماکن عمومی مشمول وغیرمشمول و اماکن بین راهی
- نظارت و ارزشیابی مستمر بر فعالیتهای مراکز بهداشتی درمانی شهرستان و ارائه پسخوراند
- تهیه وتدوین طرح‌های تحقیقاتی بهداشت موادغذایی واماکن در قالب کمیته‌های علمی

چند نکته بهداشتی در قنادیها

نحوه دریافت صلاحیت بهداشتی و پروانه کسب

توصیه های بهداشتی برای مسافران نوروزی

شستن دستها مهمتر ازآن است که فکر می کنید

شستشووگندزدائی تجهیزات و ظروف در اماکن تهیه و توزیع مواد غذائی

نقش و جایگاه بازرسی در بهداشت مواد غذائی

اسکناس، منشاء انتقال ویروس و میکروب

 
بهداشت اماکن عمومي

مقدمه :
مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي محل هايي هستند که خدمات عمومي مرتبط توسط بخش خصوصي و يا دولتي در اين زمينه به مردم ارائه مي گردد. رعايت موازين و ضوابط بهداشت فردي متصديان و شاغلين مراکز فوق ، بهداشت عمومي و محيط مکان و بهداشت مواد غذايي اعم از مواد غذايي خام و پخته و چگونگي عرضه و نگهداري مواد غذايي و تجهيزات و وسايل مورد استفاده که با سلامت مردم ارتباط مستقيم دارد ضروري است.

طبق قانون تشکيلات و وظايف وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکي مصوب 3/3/1367 مجلس محترم شوراي اسلامي « تعيين و اعلام استانداردهاي مربوط به بهداشت کليه مؤسسات خدماتي و توليدي مربوط به خدمات و موارد بهداشتي ، و . . . و همچنين آيين نامه بهداشت محيط ،کنترل بهداشتي ،بازديد ، بررسي وضعيت بهداشتي مراکز مشمول اين آيين نامه به منظور اعمال ضوابط بهداشت محيطي بوده و بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي مي باشد.»


بر اساس قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردني ،آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي شرايط بهداشتي مكانهاي كسب از جمله رعايت بهداشت فردي ، وضعيت ساختماني و وسايل و ابزار كار بايستي از سوي متصديان و شاغلين اين اماكن رعايت گرديده و تخلف از مقررات فوق مستوجب مجازات مي باشد.

هدف برنامه :
- ارتقاء وضعيت بهداشتي مراكز تهيه ،توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و بهبود ايمني مواد غذايي در سطح عرضه

اهم فعاليتهاي برنامه:
- بازديد و نظارت بر مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي و صدور صلاحيت بهداشتي محل کسب
- بازديد و نظارت بر بهداشت محيط اماکن بين راهي و کارخانجات مواد غذايي و آرايشي و بهداشتي
- بررسي سلامت شاغلين مراکز فوق و صدور کارت معاينه پزشکي
- هماهنگي و مشارکت با ادارات و ساير ارگانها مرتبط در جهت ارتقا وضعيت بهداشتي مراکز واماکن

شاخص هاي مرتبط با برنامه:
- درصد مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي شهري و روستايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي
- درصد اماكن عمومي شهري و روستايي داراي معيار بهسازي و بهداشتي
- درصد شاغلين شهري و روستايي داراي کارت معاينه پزشکي معتبر

شیمی آب استخرها و سیستم تصفیه آب

بیماریهای پوستی رایج در میان شناگران

راهنمای کنترل بهداشتی آب استخرهای شنا

ویژگی های میکروبیولوزی آب استخرهای شنا

الزامات عمومی - استخرهای شنا

بهبود کیفیت هوای استخرها

بهداشت کارگران نانوائی

استفاده از ازن در استخرهای عمومی شنا

بهداشت حمام
 

راهنمای کنترل محیطی برای مبارزه با انفولانزای با منشاء خوکی

مقررات بهداشتی غذا خوری ها و بو فه ها

آب استخرهای شنا (ویژگیهای میکروبیولوژی-استاندارد9412)

بهداشت استخر

پوستر رعایت نکات بهداشتی در استخرها

پوستر رعایت نکات بهداشتی در نانوائیها

فرم آئین نامه مقررات بهداشتی استخرهای شنا

نحوه گندزدائی آب استخرهای شنا

بهداشت محیط حمام

بهداشت محیط عشایر

ایمنی و بهداشت شناگران

چه موقع باید استخر را تعطیل کرد؟

بهداشت مسکن و اماکن عمومی

بهداشت فردی و عمومی

بهداشت فردی و عمومی رستوران

بررسی وضعیت بهداشت محیط اماکن نظامی

بهداشت حمام

بهداشت زندانها

بهداشت در سفر

بهداشت استخرها

بهداشت محیط مساجد

خالکوبی (تاتو)

بهداشت در سفر

مقررات بهداشتی خوابگاههای دانشجوئی ،دانش آموزی و غیره

ویژگیهای یک رستوران استاندارد بهداشتی

دستتان را با خشک کن برقی خشک نکنید

بهداشت استخرها

شما که به استخر می روید،بخوانید

شیوع آسم تنفسی در کارکنان استخر

شش مورد از بزرگترین اشتباهات در تمیز کردن حمام

استخر برای پوست خطر دارد؟

رانندگان دستکش بپوشند

توصیه طبی به کارکنان استخر