مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اشکذر

مدیر مرکز فوریتهای پزشکی شهرستان

علی ولی ایازی

کاردان فوریتهای پزشکی

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی شهرستان اشکذر

 

 

 

 

 

 

 

سایر پایگاه های شهرستان

پایگاه اورژانس 115 شمسی

پایگاه امام رضا ( ع) شمسی در سال 1392 تاسیس گردیده و در محور یزد-میبد ودر ورودی روستای شمسی در 15کیلومتری شهرستان اشکذر واقع شده است

تلفن32762955

عکس و آدرس پایگاه مرکزی

پایگاه مرکزی اشکذر

پایگاه صاحب الزمان (عج) اشکذرکه در سال 1378 تأسیس گردیده ، در محور یزد-میبد ، در ورودی شهرستان اشکذر واقع شده است و یک پایگاه شهری،جاده ای محسوب میشود.

تلفن 32724115-32726115

 

 

 

*******************************

پایگاه صاحب الزمان (عج) اشکذر

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

علی ولی ایازی

مسئول اورژانس شهرستان اشکذر

مجید دهستانی

تکنسین فوریتهای پزشکی

امیر دهقانی

تکنسین فوریتهای پزشکی

حسین دستجردی

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد رضا سلیمانی

تکنسین فوریتهای پزشکی

 

پایگاه امام رضا ( ع) شمسی

نام ونام خانوادگی

پست سازمانی

سید جواد زارع

تکنسین فوریتهای پزشکی

غلامعلی شفیعی

تکنسین فوریتهای پزشکی

محمد جواد میرعبداللهی

تکنسین فوریتهای پزشکی

امیر حسین محمودی

تکنسین فوریتهای پزشکی