سالمندي سالم وفعال در گرو ميان سالي سالم است

سلامت ميانسالان


 هدف کلی از اجرای برنامه کاهش معلولیت و ناتوانی ناشی از بار بیماریها و نیز کاهش مرگ و میر و بهبود کیفیت زندگی گروه هدف می باشد که در دراز مدت این هدف حاصل می شود .اما هدفی که در کوتاه مدت انتظار داریم به آن برسیم شامل ارتفای شیوه زندگی ، پیشگیری و تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماری های مهم و اولی می باشد که دستیابی به آن از طریق راهکارهای زیر می باشد :

-         تشخیص زود هنگام عوامل خطر و بیماری ها

-          کنترل عوامل خطر

-         آموزش و مشاوره برای توانمند سازی زنان در راستای بهبود رفتار و ارتقای شیوه زندگی

 این برنامه در قالب دو برنامه سبا (سلامت بانوان ایرانی ) و سما ( سلامت مردان ایرانی ) می باشد . برنامه کشوری سبا به دو بخش سبای 1 (44- 25سالگی) و سبای 2(59- 45 سالگی) تقسیم شده است. در این برنامه ها کاهش بار بیماریها در گروه هدف از طریق مشاوره و ارتقای شیوه زندگی سالم با تاکید بر سطوح مختلف پیشگیری و تشخیص زود هنگام بیماری ها می باشد . در جهان امروز سرطان یکی از علل عمده مرگ و میر در جوامع بشری بوده و دربعضی از کشورها پس از بیماریهای غیر واگیر به ویژه  بیماری های قلبی و عروقی مهمترین علت مرگ و میر را تشکیل می دهد . شیوه زندگی کنونی ، افزایش مصرف دخانیات و برخورد با عوامل سرطانزای محیطی در افزایش ابتلا به سرطان سهم عمده ای دارند . سرطان پستان و دهانه رحم در زنان و سرطان پروستات و مثانه در مردان در بسیاری از کشورها جزء شایعترین بدخیمی ها می باشدکه انجام به موقع معاینات و انجام آزمایشات کلینیکی و پاراکلینیکی ازجمله پاپ اسمیر و معاینات کلینیکی پستان به شیوه صحیح و در فواصل معین در زنان می تواند نقش مهمی در تشخیص و درمان به موقع داشته باشد .

نام ونام خانوادگي : طاهره فلاحتی                                              
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : مامایی
سمت : كارشناس مسئول ميانسالان
پست الكترونيكي :
salamat.m@ssu.ac.ir