به فرزندان خود احترام بگذاريد و آنان را نيكو تربيت نماييد

سلامت كودكان

برنامه كودكان جزو اصولی ترین برنامه های بهداشتی بوده و هدف آن تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت کودکان ، کاهش بار بیماریهاي اولويت دار و میزان مرگ ومیر و بهبود تغذیه آنان از طریق ارائه خدمات بهداشتی درمانی است اهداف کلي اين برنامه کاهش مرگ و مير شيرخواران و کودکان زير پنج سال و ارتقاء سطح سلامت کودکان زير هشت سال است.
مطالعات متعدد نشان داده است که با ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و مشارکت بیشتر خانواده ها میتوان سطح سلامت کودکان را ارتقاء داده واز میزان مرگ ومیر آنان کاست به این منظور استراتژی های جدیدی تحت عنوان مراقبتهای ادغام یافته ناخوشی های اطفال ( مانا )ومراقبتهای ادغام یافته کودک سالم توسط اداره کودکان وزارت بهداشت مطرح شد که برنامه های مختلف را با یکدیگر ترکیب نموده ومهمترین و شایعترین علل مراجعه و مرگ ومیر کودکان را دربرگرفته ، تشخیص و درمان صحیح بیماریها را براساس نشانه های موجود امکان پذیر می سازد .
بعلاوه برنامه کودکان حاوی اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبود کودک خود مشارکت نموده وبااجرای صحیح اقدامات پیشگیری ازجمله تغذیه صحیح کودک ، انجام بموقع واکسیناسیون از ابتلاء و یاشدت بیماریهای وی وعلاوه بر درمان کلی وبهره جویی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمت پیشگیری اولیه ، خانواده ها را دردرمان کودک درمنزل درگیر می سازد تا زمینه های بیمارشدن کودک و یاغفلت ازنشانه های خطر درجریان بیماری را به حداقل برسانند .
ترويج تغذيه با شير مادر از اجزاي ديگر اين برنامه مي باشدبطوريكه يكي از استراتژی هاي اتخاذ شده توسط یونیسف که به انقلاب سلامتی کودکان منجر شده است شیر مادر است. تغذیه با شیر مادر روش بی نظیری برای تامین غذای مناسب جهت رشد و تکامل مطلوب شیرخواران است و یک بخش مکمل از فرآیند باروری با اثرات بسیار مهم برای سلامت مادران است .
همچنين بررسي مرگ ومير کودکان از طريق شناخت عوامل دخيل در مرگ ومير و ساير عوامل زمينه ساز مرگ نوزادان و کودکان يک تا پنجاه نه ماهه بمنظور پيدا نمودن راهکارهاي مداخله اي مناسب از ديگر فعاليتهاي اين واحد مي باشد.

 

فايلCHS                                                          دانلود
راهنماي استفاده از
    دانلود                                     CHS

گروه بندي مرگ                                                 دانلود

1- کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
2- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
3- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
4- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان بیمار
5- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان سالم
6 - افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی

كودك سالم

برنامه مراقبت كودك سالم به دنبال يافتن راهي براي جدا كردن كودكان سالم از كودكان به ظاهر سالم يا مستعد  به بيماري است كه هنوز نشانه هاي بيماري در آنها مستقر نشده است درحقيقت هدف اين برنامه طراحي نظام غربالگري استاندارد مراقبت كودكان صفر تا 8 سال و اجراي آن مي باشد .كودكاني كه از مراقبت مطلوب برخوردارند در آموزش و ساير خدمات اجتماعي از بقيه جلوتر هستند. توان توليد بيشتري دارند و به قانون بيشتر احترام مي گذارند، بنابراين هزينه هاي آينده براي آموزش، بهداشت و هزينه‌هاي اجتماعي كاهش خواهد يافت. پس توجه خاص به تكامل آنها در سنين زير 8 سال و به ويژه زير 5 سال از اهميت ويژه اي برخوردار است.در برنامه كودك سالم، مراقبتها بر اساس الگوي بيماري و مرگ كشور طراحي شده است.
در برنامه مراقبت کودک سالم ، تمام کودکان کمتر از هشت سال که به واحد بهداشتی آورده می شوند از نظر وضعیت عمومی ، تغذیه ، وزن ، قد ، دور سر،دهان و دندان، بینایی ، تکامل ، واکسیناسیون و مکمل های دارویی،آزمایشات ارزیابی می شوند. اجزای مراقبت در برنامه کودک سالم شامل موارد زیر است :
• معاینه بالینی
•تستهای آزمایشگاهی
•آموزش و مشاوره
•واکسیناسیون و مکملهای دارویی
•پیشگیری از حوادث و سوانح
•رابطه متقابل کودک و والدین
اهداف برنامه :
1- کاهش مرگ و میر کودکان زیر 5 سال
2- ارتقاء آگاهی و عملکرد کارکنان
3- ارتقاء آگاهی وعملکرد جامعه
4- افزایش در صد پوشش مراقبت کودکان سالم
5- افزایش همکاری پزشکان بخش خصوصی
شرح وظایف :
 • واحدهای ارائه دهنده خدمت شامل :
1- ارزیابی ، طبقه بندی وضعیت عمومی- تغذیه- رشد- بینایی- تکامل - واکسیناسیون - دهان و دندان - مکملهای دارویی- وضعیت آزمایشات غربالگری( هیپو تیروئیدی ،خون ،ادرار،چربی خون )
2- مشاوره (مشکلات تغذیه ای ، طرز صحیح شیر دهی ، توصیه درمانی برای برفک - پیشگیری از حوادث و سوانح- رابطه متقابل کودک و والدین- مشکلات دهان ودندان)
3- ارجاع و پیگیری(مشکلات تغذیه ای- اختلال رشد - مشکل تکاملی- زردی - برفک - مشکلات دهان ودندان)
4- اجزای مراقبت ( مصاحبه ، معاینه بالینی ، تستهای آزمایشگاهی ،آموزش و مشاوره،واکسیناسیون ،ارائه مکملهای دارویی ، آموزش راههای پیشگیری از حوادث و سوانح ، رابطه متقابل کودک و والدین ) میباشد .
این مراقبتها برای دو سطح پزشک و غیر پزشک دیده شده است.
• فعالیتهای ستادی :
1- برنامه ریزی در خصوص اهم برنامه های مراقبتی کودکان شامل:
کنترل رشد و تکامل کودک ، پیشگیری از حوادث و سوانح در کودکان، رابطه متقابل والدین با کودک ، تغذیه کودک
2- برنامه ریزی عملیاتی
3- نظارت و پایش برآموزشها ، نحوه اجرای برنامه در واحدهای ارائه دهنده خدمت
4- آموزش و اطلاع رسانی (کارکنان ، مراقبین کودک ، نمایندگان ادارات و ارگانها و نیروهای مردمی )
5- پشتیبانی (فرمها و دفاتر ، تجهیزات،مکملهای داروئئ و...... )
6- گزارش گیری از سطوح مادون و گزارش دهی به سطوح مافوق
7-ارزشیابی فعالیتها
راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک سالم برای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است

 

بوكلت چارت كودك سالم ويژه غير پزشك

بوكلت چارت كودك سالم ويژه پزشك

اسلايد برنامه كودك سالم

فرم ثبت اولين معاينه نوزاد توسط پزشك

فرم ثبت كودك سالم زير دو ماه

فرم ثبت كودك سالم در سن 2 تا 9 ماهگي

فرم ثبت كودك سالم در سن 3 سالگي تا 7 سالگي

فرم ثبت كودك سالم از 12 تا 24 ماهگي

كودك بيمار

برنامه مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال(مانا)

عليرغم اجرای برنامه كودكان طی سالهای متمادی ، هنوز تا رسيدن به ميزانهای مطلوب سلامت كودكان، فاصله بسيار است. اغلب كودكان زير 5 سال دارای علائم و نشانه های چند بيماری با هم هستند و تصميم گيری برای درمان بيماری آنان بسيار دشوار است و يا برخی وقتی مراجعه می كنند كه بيماری آنان بسيار پيشرفت كرده است. بسياری از مادران روش صحيح تغذيه كودك خود را نمی دانند. مطالعات متعدد نشان داده است كه با ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتی و مشاركت بيشتر خانواده ها می توان سطح سلامت كودكان را ارتقاء داده و از ميزان مرگ و مير آنان كاست .
به اين منظور استراتژی جديدی تحت عنوان « مراقبت های ادغام يافته ناخوشی های اطفال ( مانا) » مطرح شد كه برنامه های مختلف را با يكديگر تركيب نموده و مهمترين و شايعترين علل مراجعه و مرگ و مير كودكان را در برگرفته ، تشخيص و درمان صحيح بيماريها را براساس نشانه های موجود امكان پذير می سازد. بعلاوه مانا حاوي اصول راهنما برای آموزش به مادران است تا خانواده ها در بهبودی كودك خود مشاركت نموده و با اجرای صحيح اقدامات پيشگيری از جمله تغذيه صحيح كودك ، انجام به موقع واكسيناسيون از ابتلا و يا شدت بيماريهای كودك جلوگيری كنند. بعبارت ديگر استراتژی مانا به تماميت سلامت كودك می نگرد و نه فقط به بيماری وی و علاوه بر درمان كنونی و بهره جويی از فرصتهای از دست رفته برای ارائه خدمات پيشگيری اوليه ، خانواده ها را در درمان كودك در منزل درگير می سازد تا زمينه های بيمار شدن كودك و يا غفلت از نشانه های خطر در جريان بيماری را به حداقل برسانند.
مانا برنامه های موجود مراقبت از کودکان زیر 5 سال را هماهنگ نموده و با این هماهنگی ، کیفیت ارائه خدمات را افزایش داده و اثر بخشی مراقبتها را بالا می برد و هزینه های خدمات را کاهش می دهد . راهنمای مراقبت ادغام یافته کودک بیماربرای دو سطح پزشک و غیر پزشک به اجرا در آمده است.

لازم بذکر است که مجموعه تکمیلی برنامه مانا تحت عنوان ارزیابی ، طبقه بندی و درمان کودک مصدوم ( حادثه ، سوختگی ، مسمومیت ، گزش و گزیدگی) نیز در دو سطح پزشک و غیر پزشک به مجموعه فوق اضافه وبه اجرا درآمده است.

مجموعه مانا ويژه پزشك                                          (بوكلت چارت)- (راهنماي بوكلت چارت)

مجموعه مانا ويژه غير پزشك :                                     (بوكلت چارت) - (راهنماي بوكلت چارت)

كارت مادر (سلامت و بيماري)

بو كلت چارت مسموميت وسوختگي اطفال                         (ويژه پزشك) - (ويژه غير پزشك)

راهنماي بو كلت چارت مسموميت وسوختگي اطفال     (ويژه پزشك)_(ويژه غير پزشك)

فرم ثبت شير خوار بيمار زير دو ماه                  ( پزشك)-( غير پزشك)

فرم ثبت كودك بيمار 2 ماهه تا 5 ساله        (پزشك)-(غير پزشك)

فرم ثبت حوادث                                      (پزشك)-(غير پزشك)

اسلايدها :         1     2     3     4     5     6     7     8

تصاوير سوختگي                                       Initiates file download

ترويج تغذيه با شير مادر

مادرانی كه می خواهند شیردادن فرزندان خود را تمام كنند لازم است 2 سال تمام آنها را شیردهند و در این مدت بر پدران است كه خوراك وپوشاك مادران شیرده را به اندازه متعارف فراهم نمایند و بیشتر از توان برآنها تكلیفی نشود
(قرآن كريم)

تغذيه انحصاري باشير مادر
بهترین راه تغذیه کودک از بدو تولد تا سن 6 ماهگی تغذیه انحصاری با شیر مادر است . تغذیه انحصاری به مفهوم تغذيه شير خوار فقط با شیر مادر بدون مصرف هرنوع ماده غذائی ديگر حتي آب (بجز ویتامینها ویا داروها در صورت نیاز ) مي باشد

پس از اين مدت بايد تغذيه شير خوار با غذاهاي كمكي آغاز گردد در حالي كه تغذيه باشير مادر تا پايان 2 سالگي ادامه مي يابد

مزاياي تغذيه با شير مادر (♥)

وضعيت صحيح شير دهي (♥)

راهنماي مادران شاغل (♥)

راهنماي تغذيه تكميلي (♥)


مشاوره تغذيه باشير مادر (♥)

تغذیه با شیرمادر:تنها از طریق ده اقدام دوستدار کودک ()

فرم بررسي تغذيه با شير مادر      Initiates file download

سؤالات رايج در مورد اهميت شير مادر  Initiates file download

سؤالات رايج در مورد مشكلات شير دهي    Initiates file download

كارت راهنما براي تغذيه با شير مادر   Initiates file download

بيمارستان دوستدار كودك

بامطالعات متعددي نشان داده اند كه تماس فوري مادر ونوزاد وتغذيه باشير مادر بلافاصله بعد از تولد ترجيحاً در اتاق زايمان ، به   برقراري واستحكام روابط عاطفي و رواني بين آنها كمك كرده و همچنين موجبات شروع موفق تغذيه با شير مادر و تداوم آن به مدت طولاني تر را فراهم مي كند . نوزادان ظرف نيم تا يك ساعت اول تولد بسيار هوشيار هستند وچنانچه با موادي غير از شير مادر تغذيه شوند ، احتمال شروع موفق و تداوم تغذيه او باشير مادر كمتر مي شود وكاركنان بهداشتي درماني بايد مادر را در اولين تغذيه نوزاد باشير مادر كمك كنند .  ادامه

ده اقدام دوستدار كودك         دانلود   

 

بررسي مرگ كودكان 1-59 ماهه


نظام مراقبت مرگ كودكان 1تا59 ماهه:
نسبت مرگ ومير کودکان (U5MR ) از مهمترين شاخص هايي است كه نشان دهنده توسعه كشورهاست. علت انتخاب اين شاخص به عنوان نمايه توسعه، تاثير عوامل مختلف اجتماعي و اقتصادي در كاهش يا افزايش آن است. كاهش آن از تعهدات مهم كشورها است و به همين منظور در سال 1990 کشورهاي جهان در قالب طرح سلامت براي همه تا سال 2000متعهد شدند که مرگ کودک را در كشور خود طي يک دهه (تا سال 2000 ميلادي) 50 درصد کاهش دهند. همچنين براساس اهداف توسعه هزاره (Millennium Development Goals) كه در سال 2000 ميلادي مورد تعهد كشورهاي جهان قرار گرفت، نسبت مرگ و مير کودکان در اين کشورها تا سال 2015 ميلادي، بايد 75 درصد نسبت به سال 1990 کاهش يابد.


دسترسي به :

فايلCSO سال93 (نظام مراقبت مرگ كودكان)          راهنماي استفاده از CSO

پرسشنامه ب                                                    دستور عمل تكميل

 
پرسشنامه ج                                                     دستور عمل تكميل

پرسشنامه د                                                     دستور عمل تكميل

پرسشنامه ه (داخل بيمارستان)                           دستور عمل تكميل

پرسشنامه ه (خارج بيمارستان)                            دستور عمل تكميل

چك ليست پايش برنامه (داخل بيمارستان)             دستورالعمل تكميل

نام ونام خانوادگي : مریم شاکر
مدرك : ليسانس
رشته تحصيلي : بهداشت عمومي
سمت : كارشناس مسئول كودكان
پست الكترونيكي :
mshaker_516@yahoo.com

رديف موضوع دانلود
بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه پزشك
بوكلت چارت مانا- ويژه غير پزشك
راهنماي بوكلت چارت  مانا- ويژه غير پزشك
بوكلت چارت مراقبت كودك سالم  - ويژه پزشك
راهماي بوكلت چارت مراقبت كودك سالم- ويژه پزشك
بوكلت چارت مراقبت كودك سالم - ويژه غير پزشك
راهنماي بوكلت چارت مراقبت كودك سالم - ويژه غير پزشك
بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه پزشك
راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه پزشك
بوكلت چارت حوادث ....(ادامه مانا) - ويژه غير پزشك
راهنماي بوكلت چارت حوادث .....(ادامه مانا)- ويژه غير پزشك

دستورعمل كشوري شروع تغذيه با شير مادر                                              

قانون ترويج تغذيه با شير مادر والحاقات بعدي

مجموعه آموزشي ترويج تغذيه با شير مادر

راهنماي آموزشي شروع تغذيه با شير مادرو برقراري تماس پوست با پوست مادر و نوزاد

دوره آموزشي 20 ساعته شير مادر(چاپ 91)

بيمارستان دوستدار كودك 

وضعيت كودك هنگام شير خوردن

راهنماي مادران شاغل

احياي پايه كودكان1

كد بين المللي بازار يابي جانشين شونده هاي شير مادر

چك ليست برنامه كودكان در خانه و پايگاه بهداشت
چك ليست برنامه كودكان در مراكز روستايي
چك ليست برنامه كودكان در مراكز شهري
چك ليست برنامه كودكان در ستاد شهرستان
چك ليست برنامه كودكان (پزشك خانواده)
چك ليست نظام مراقبت مرگ كودكان1تا59 ماهه (خارج بيمارستاني)
 دانلود نام برنامه

برنامه عملياتي كودكان سال92(اهداف(

جداول تفضيلي برنامه كودكان سال92
برنامه عملياتي كودكان سال92(كاهش مرگ ومير 59-1ماهه)
Initiates file download

برنامه عملياتي كودكان سال93(مرگ 59 – 1 ماهه)

Initiates file download برنامه عملياتي جاري و مداخله اي كودكان و شير مادر سال93
Initiates file download برنامه عملياتي جاري و مداخله اي كودكان و شير مادر سال94
Initiates file download برنامه عملیاتی کودکان سال 94(مرگ کودکان)