دکتر احمد دهقان

دکتر احمد دهقان

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دروه یک ساله طب اورژانس از دانشگاه شهید بهشتی تهران

دارای مدرک MBA از وزارت بهداشت

سابقه 8 ساله ریاست بیمارستان شهید بهشتی شهرستان تفت

مدرس دوره های  فوریتهای پزشکی و طب اورژانس

*************************************************

ارتباط با رئیس مرکز:

تلفن : 8-37266531   داخلی 1155

پست الکترونیکی : ems@ssu.ac.ir

Opens internal link in current windowفرم تماس مستقیم با ریاست

*************************************************

 


پیام رئیس مرکز
رسالت مرکز
چارت سازمانی

مرکز اطلاعات اورژانس 115 یزد -قبل از سال 1388

دکتر رضا علیشاهی

آقای دکتر رضا علیشاهی

سمت : سرپرست اورژانس 115 یزد

مدت تصدی: از سال 1376 تا 1388

 

آقای عباسعلی کیوانی

سمت : مدیر مرکز 115 یزد

مدت تصدی : حدود  20 سال

 

آقای دکتر محمد حسن شیخها

سمت : سرپرست اورژانس 115 یزد

مدت تصدی: از سال 1374 تا 1376

مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی - از سال 1388 به بعد

دکتر احمد دهقان
دکتر محمدحسن نجفی

دکتر احمد دهقان

مدیر فعلی مرکز از بهمن 1392

 

 

دکتر محمد حسن نجفی

مدت تصدی مدیریت:

از خرداد 1388 تا بهمن 1392