آب سالم زندگی سالم

آب سالم ، زندگی سالم

آب سالم زندگی سالم
آب یکی از نعمات بزرگ پروردگار است که منشاء حیات وسرآغاز زندگی موجودات زنده است . امروزه با پیشرفت صنعتی و رشد جمعیت ، مصرف آب افزایش یافته است ومنابع آب موجود قابل مصرف ، در معرض استفاده بیش از حد قرار گرفته است .

میزان مصرف سرانه آب در اجتماعات مختلف متفاوت است و با فرهنگ و ارتقای سطح بهداشت جوامع ارتباط مستقیم دارد . هرچه سطح فرهنگ وبهداشت بالاتر باشد نیاز به آب ومصرف آن نیز افزایش می یابد.
مشخصات آب :
آب تنها ماده متداول درطبیعت است ، که به هرسه حالت فیزیکی ، یعنی جامد ، مایع و بخار وجوددارد.

ویژگی های آب آشامیدنی :
آب مصرفی برای شرب اجتماعات ، علاوه بر کافی بودن ، باید از نظر بهداشتی نیز مناسب باشد .میزان متوسط مصرف آب برای آشامیدن هر فرد 2-1 لیتر در روز است که باید مطبوع و عاری از هرگونه آلودگی باشد.
بطور کلی آب را در صورتی قابل آشامیدنی می گویند که صاف و زلال ، بی رنگ ، بی بو و دارای شرایط زیر باشد:
الف - آلوده به عوامل بیماری زا ومزاحم نباشد .
ب - عاری از مواد مسموم کننده باشد.
ج - مواد معدنی وآلی آن برای مصرف کننده زیان آور نباشد.
منابع آب شامل :
الف - آبهای سطحی مثل رودخانه ، نهرها
ب - آبهای زیرزمینی شامل چشمه ، چاه ، قنات

مواد موجود درآب
الف - مواد محلول : باعث حل شدن نمک در آب مشود.
ب- مواد کلوئیدی ومعلق : شامل ذراتی با ابعاد بسیار کوچک میباشد که مدتها در آب شناور می ماند و جداکردن آنها با تصفیه آب صورت می گیرد.

ناخالصی ها و آلودگی های متداول آب :
آب صددرصد در طبیعت یافت نمیشود. در آب ممکن است ناخالصی و آلودگی های زیر دیده شود.
الف) گازها : نظیر Co2 ، هیدروژن سولفره ، ازت و اکسیژن
ب) ترکیبات شیمیایی : مانند کلسیم ، منیزیم ، سدیم ، فلوئور، آهن ، سولفاتها ، بی کربناتها ، نیتراتها و نیتريتها و غیره .
ج ) مواد معلق غیر زنده مانند ذرات رس ،ماسه های ریز
د ) مواد معلق زنده مانند باکتری ها ، قارچ ها ، جلبکها ، انگل ها و ویروسها
املاح موجود در آب تاحد مجاز برای بدن لازم بوده و آب را مطبوع وگوارا می نماید. وجود بیش از حد مجاز املاح کلسیم و منیزیم وگاهی آهن ومس درآب را اصطلاحا" سختی آب می گویند.
ضمنا" میکربهای بسیاری از بیماریها که همراه مدفوع ، ادرار، استفراغ دفع میشوند می توانند سبب آلودگی آب شوند.
مهم ترین شاخص آلودگی آب تاکنون باکتری کلی فرم بوده که دارای گونه های متفاوتی میباشد . نوع خاصی از دسته کلیفرم ها بنام اشرشیا ( E-COLI ) که منشاء مدفوعی دارد بعنوان شاخص آلودگی آب انتخاب گردیده است .

نمونه برداری آب جهت آزمایش باکتریولوژی
کیفیت باکتریولوژی آب آشامیدنی رافقط از طریق نمونه های متوالی که درطول مدت زمان معینی جمع آوری شده میتوان ارزیابی نمود.
برای جمع آوری نمونه آب باید از بطریهای شیشه ای یا درب سمباده ای استریل استفاده شود و اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از آلودگی های بعدی آن بعمل آید.
برروی برچسب بطری باید تاریخ نمونه برداری ، نام شخص نمونه گیر ومکان نمونه برداری ثبت گردد.
ابتدا شیر برداشت را با پنبه الکلی مشتعل ضد عفونی میکنند و سپس شیرآب را باز كرده و پس از چندثانيه آب را داخل بطری می ریزند درآن را بسته و به آزمایشگاه یا مرکز بهداشتی درمانی می فرستند.
آزمایش بهتر است بلافاصله بعد از نمونه برداری انجام شود اما چون درمناطق روستایی این مسئله امکان پذیرنیست ، بنابراین برای آبهای آلوده فاصله زمانی 6 ساعت و برای آبهای پاک فاصله زمانی 12 ساعت از لحظه نمونه برداری تا انتقال به آزمایشگاه باید در نظر گرفته شود و حداکثر از 24 ساعت تجاوز ننماید.

سالم سازی آب شرب:
هیچگونه آبی را نمی توان قبل از تصفیه و یا اطمینان از سالم بودن آن مصرف کرد هدف از تصفیه آب عبارت است از
الف) جداکردن مواد شناور و معلق درآب
ب) عاری کردن آب از عوامل بیماریزا
ج) برطرف کردن رنگ ، بو، طعم نامطبوع آب تا آنجا که مورد قبول مصرف کننده قرار گیرد.
تصفیه آب درمقیاس کوچک ( مصارف فردی یا خانگی )
برای تصفیه آب مصرفی در منازل سه روش کلی وجود دارد .
الف ) صاف کردن
ب) جوشاندن
ج) گندزدایی توسط مواد شیمیایی (پرکلرین)

ساده ترین روش ضدعفونی کردن آب ، جوشاندن آن است .
با جوشاندن صحیح آب بسیاری از عوامل بیماریزا نظیر باکتری ، کیست و تخم انگل از بین می روند.
برای مقادیر کم آب درمنازل ، میتوان پس از جوشاندن ( بمدت یک دقیقه ازشروع نقطه جوش) آن را ضدعفونی وعاری از میکرب نموده و پس از سرد شدن بدون جابجا نمودن به ظرف دیگر ، برای شرب از آن استفاده کرد

گندزدایی آب آشامیدنی باپرکلرین :
پرکلرین یاهیپوکلریت کلسیم پودر سفید رنگی است با خاصیت گندزدایی که بوی زننده وتندی دارد ومجاری تنفس را آزار میدهد. این ماده در بازار با درجه خلوص 60 تا 70 درصد عرضه میشود.
درزمان کلرزنی رعایت نکات زیرضروری است :
درموقع استفاده از پودر پرکلرین ماسک یا پارچه ای را جلو دهان وبینی ببندید .
پس از بازکردن درب بشکه ، پودر کلر داخل آن حداکثر تایک ماه ونیم قابل استفاده است وبیشتر از این مدت ، اثرش رااز دست میدهد.
پرکلرین را باید ازدسترس اطفال دور نگه داشت .
هرزمان که به آب کلراضافه میشود باید با وسیله ای اب را بهم زد تابخوبی مخلوط شود وبرای استفاده ازآب باید حداقل 30 دقیقه صبرکرد.
آبهای بسیار آلوده که محتوی مقادیر زیادی مواد آلی هستند و یا آبهای تیره برای کلرزدن مناسب نیستند، بنابراین آبهای تیره را اول باید صاف کرد وبعد آن را کلرزد.
میزان پرکلرين برای ضدعفونی هرمترمکعب آب 3 تا 5 گرم ومیزان مطلوب کلرآزاد باقیمانده درحد 2/0 تا 8/0 میلی گرم درلیتر است .
شرایط نگهداری پودر پرکلرین :
بخاطر حساسیت نسبت به گرما و رطوبت باید بشکه های پرکلرین درجای خشک وخنک نگهداری شود . نگهداری آن درآفتاب و یا انبارهای گرم ، خطر انفجار را در پی دارد.
بشکه های پرکلرین رانباید درمجاورت مواد بودار و قابل اشتغال مانند بنزین ، نفت ، گازوئیل یا سموم کشاورزی بخصوص سم فسفره ا مواد ضد عفونی کننده مانند کرئولین قرار داد و به شدت باید از این کار اجتناب نمود.
انبار مخصوص نگهداری بشکه های پرکلرین باید مجهز به تهویه مناسب باشد.
کف انبار مخصوص نگهداری بشکه های پرکلرین باید از جنس مقاوم به رطوبت ساخته شده باشد.
بشکه های پرکلرین را باید روی صفحات چوبی که به فاصله 10 سانتی متر از کف انبار فاصله دارد قرار داد.
روی درب انبار محل نگهداری پرکلرین باید علامت هشدار دهنده نصب شود

کلرینه نمودن آب در انبارها:

برای گندزدایی آب موجود درآب انبار ، ابتدا باید حجم آب انبار که معمولا" به شکل مکعب مستطیل میباشد را محاسبه کرد. سپس به ازاء هرمتر مکعب تا 5 گرم پودر پرکلرین را با توجه به میزان آلودگی در داخل یک سطل آب کاملا" حل نموده ، پس از آن محلول بدست آمده را باید به آب انبار اضافه نمود ، بطوریکه تمام سطح آب را فرا گیرد . سپس آب را با وسیله ای تمیز خوب بهم زد تا محلول پرکلرین در تمام قسمتهای آب پخش شود . پس از نیم ساعت آب کلرینه شده وقابل مصرف میباشد.

کلرینه کردن آب چاه :
برای گندزدایی آب چاه ،پس از محاسبه حجم چاه باید به ازاء هرمتر مکعب آب یک قاشق مرباخوری پرکلرین ( حدود 5 گرم ) را در داخل یک سطل آب حل و به آب چاه اضافه کرد . از آنجا که آب چاه مرتبا" اضافه میشود. هرزمان که بوی کلر در آب استشمام نشد، لازم است گندزدایی تکرار شود.
طریقه دیگری که برای گندزدایی آب چاه وجود دارد کوزه گذاری است . به این ترتیب که ابتدا در بدنه یک کوزه سفالی با گنجایش 12 تا 15 لیتر ، دو سوراخ به قطر 6 میلیمتر در دو طرف کوزه نزدیک وسط آن ایجاد کرد . سپس 750 گرم پودر پرکلرین و3 کیلو گرم ماسه کاملا" تمیز را مخلوط نموده و به داخل کوزه ریخته پس از آن درکوزه را بایک ورقه پلاستیک غیرقابلنفوذ محکم بسته وبعد کوزه را در چاه آویزان میکنند ، بنحوی که پائین تر از سطح آب قرار گیرد.
این مقدار پرکلرین برای گندزدایی آب چاهی که روزانه 900 تا 1200 لیتر آب از آن برداشت میشود برای مدت یکهفته کافی است دراین مدت کوزه را باید خارج وکار را تکرار کرد.

كلرينه كردن آب مخازن ( زميني ياهوايي )
بايد ابتدا حجم منبع را معين نموده و سپس به ازاء‌هرمتر مكعب ازآب 5 گرم ( يك قاشق مرباخوري) پودر پركلرين به آب اضافه نمود.
ضروري است كه قبلا" پركلرين مورد نياز را دريك سطل يا ظرف آب حل كرده ،‌محلول را در داخل مخزن ريخته و به نحوي بهم زدكه با آب مخزن كامل" مخلوط شود.

كلرينه كردن آب آشاميدني با محلول كلر مادر (‌كلر 1 درصد)‌
يكي از روشهاي ساده براي گندزدايي و تهيه آب آشاميدني سالم ،‌استفاده از محلول كلر مادر يا كلر 1 درصداست . درحال حاضر در بسياري از روستاهاي كشور به دلايل مختلف ، مانند عدم وجود لوله كشي از روش كلر مادر براي سالم سازي آب شرب استفاده ميشود. موفقيت اين روش در روستا بستگي به آموزش صحيح واصولي مردم دارد.

براي تهيه محلول كلر مادر يا 1% پانزده گرم ( يك قاشق غذاخوري يا سه قاشق مرباخوري ) از پودر پركلرين را دريك ظرف مناسب ( بطري تيره زنگ) ريخته ،‌ آنقدر آب اضافه مي كنيم ، تاحجم محلول به يك ليتر برسد. سه قطره از اين محلول يك درصد براي گندزدايي يك ليتر آب كافي است . بديهي است پس از نيم ساعت بايد ميزان كلرباقيمانده را اندازه گيري كرد.
براي اطمينان از وجود كلر باقيمانده درآب و اندازه گيري آن از وسيله اي بنام كلرسنج استفاده ميشود.
كلرسنج :
كلرسنج دستگاهي است كه از طريق مقايسه رنگ ،‌ ميزان كلر باقيمانده را مشخص ميكند و درجه اسيديته آب با آن اندازه گيري ميشود.
كلرسنج ها برحسب نوع معرفي كه در آنها به كار مي رود ، شناخته ميشوند متداول ترين آنها كلر سنج هاي با معرف محلول ارتوتوليدين و يامعرف D.P.D شامل كلر سنج هاي قرصي ، محلولي و پودري هستند

 

تصفیه آب و حذف رنگ

دستگاه سختی گیر

اسمز معکوس

جنبه های میکروبی حائز اهمیت آب آشامیدنی

فلوئور زنی

کاویتاسیون یا حفردگی

فیلتر شنی

(sand filter) پمپهای گریز از مرکز(پمپهای سانتریفوژ)

فرآیند تصفیه آب

فیلتراسیون

مخاطرات نیترات و نیتریت در آبهای آشامیدنی

آلاینده های آب و روشهای اندازه گیری کیفیت آب

قلیائیت

الکترو کلریناتور

کاربرد پلی آمونیوم کلراید در تصفیه آب

استاندارد روش نمونه برداری آب

جلبکها

آب معدنی

انعقاد آب

پمپ و پمپاژ

سختی آب

معرفPH

مقایسه سیسنم های الکترو دیالیز و اسمز معکوس

املاح محلول در آب

بررسی روشهای تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

بیماریهای مرتبط با آب(بیماری وبا)

شیمی آب

عوارض ناشی از ارسنیک موجود در آب آشامیدنی

کاربرد فناوری نانو در تصفیه آب

آب آشامیدنی و تصفیه

باکتریها و میکروارگانیسمهای موجود در آب

پس ماندهای ناشی از تصفیه آب و روشهای دفع

واحد کلر زنی

فلوئور زنی

مبانی علمی و تئوری انواع روشهای دبی سنجی در کانال باز

مدیریت کلر زنی آب آشامیدنی

مضرات کلر زیادی آب

گندزدائی آب با نور خورشید و.....

حذف آهن و منگنز از آبهای زیر زمینی به روش هوادهی

استاندارد کیفی آب

نمونه بر آورد نیاز آبی برای یک منطقه

بهداشت آب

جزوه شیمی آب و فاضلاب

پمپها ، لوله کشی ، مکش

املاح محلول در آب

جلسه توجیهی میراب داران (آبداران) روستا

دستورالعمل وروشهای اندازه گیری ......... معدنی سمی در آب آشامیدنی

مبانی کارتصفیه خانه های آب

بررسی عوامل موثر در خود پالائی رودخانه(دکتر منشوری)

آلودگی آّب و بیماریهای منتقله

بهداشت آب

مراحل انجام آزمون شیمیائی

عوارض ناشی ازارسنیک موجود در آب آشامیدنی

آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی

جستجو و شناسائی ویبریو کلرا در آب

گند زدائی آب در مناطق روستائی

نحوه کلرسنجی و نمونه برداری از آب آشامیدنی

نحوه نمونه برداری آب

مشخصات یک دستگاه ایده آل ئیدروکلریناتور

آب رسانی و لوله کشی آب (پروژه)

پمپ و پمپاژ

کاویتاسیون در پمپها

واحدهای مختلف تصفیه خانه فاضلاب شهری

التورو بهداشت محیط

طرزتهیه کلر مادر

ویژگیهای میکروبی آب

تعیین میزان هدایت الکتریکی آب

جستجو و شناسائی کلیفرم ها به روش وجود- عدم وجود

عملیات میکروبیولوژی

ویژگیهای آب آشامیدنی

انیمیشنی از نحوه بیماریزائی لژیونلا

مایکو باکتریهای پاتوژنیک در آب

مراحل انجام آزمون شیمیائی

EC وPH

مکانیک سیالات(استریتر)

آب زیرزمینی

آب معدنی

آلودگی آب

بهره برداری از منابع آب

بیماریهای ناشی از آب

تری هالو متانها

چرخه آب در جو

خصوصیات عمومی آب

سختی آب

لژیونلا، باکتری خطرناک در......

اکسیژن محلول در آب

آب اسرار آمیز

بررسی روشهای تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

شیمی آب

آیا آب معدنی های بطری شده سرطان زاست؟

کارآموزی(تحقیق در مورد.....)

طراحی شبکه آبرسانی شهری- بخش اول

اجرای شبکه آبرسانی شهری- بخش دوم

اقدامات لازم پس از کنترل نشت کلر

برنامه ی جامع مقابله با حوادث کلر

تست IMVIC

ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستائی

مشخصات بک دستگاه ایده آل هیدروکلریناتور

آشنائی با لوازم کاهنئه مصرف آب

بهداشت آب

شستشو و گندزدائی مخازن آب شرب

ا)ستاندارد 1011(ویژگیهای میکروبیولوژی آب

استاندارد1053آب (حداکثر مقدار مجاز موادشیمیائی

ضزبه قوچ (water hammer)

بهداشت آب

روشهای گند زدائی آب آشامیدنی

استانداردهای آب آشامیدنیWHO-2006

باکتری لژیونلا و منابع آب

اثراتMTBEدر آلودگی منابع آب

اصول آزمون باکتریولوژی آب و اهمیت آن

بیماریهای ناشی از آب

کلیات آب

آب اسرار آمیز

آزمایشات میکروبی آب آشامیدنی

جستجو و شناسائی ویبریو کلرا در آب

استاندارد کیفی آب

 اکسیژن محلول در آب

حذف آهن و منگنز ازآبهای زیرزمینی به روش هوادهی

گندزدائی آب با نور خورشید

انعقاد ولخته سازی در تصفیه آب

آزمایش سنجش تعداد باکتریهای کلیفرم مدفوعی و کل

فلزات سنگین در آب آشامیدنی

گند زدائی آب با استفاده از اشعه ماوراء بنفش

مولاریته و... (آزمایشات شیمیائی آب

بررسی روشهای تصفیه آب خانگی و کاربرد آنها

الکترو دیالیز

کلیات آب

حذف آهن و منگنز از آب آشامیدنی

فلوئور

کلیات آزمون های کنترل کیفیت آب

نیترات در آب آشامیدنی و روشهای حذف آن

بیماریهای ناشی از آب

پمپ و پمپاژ

تفسیر نتایج آزمایشگاهی آب

فرآیندهای تصفیه آب

استفاده مجد داز پساب آب

آلودگی آب

شیمی آب

ضربه قوچ

ضد عفونی آب آشامیدنی

ارسنیک در آب آشامیدنی

طبقه بندی آبهای آلوده

پمپهای سانتریفوژ

کنترلهای کیفی آب توسط بهداشت محیط

لژیونلا ، باکتری خطرناک موجود در آبهای آلوده آشامیدنی و استخرهای آلوده شنا

گند زدائی تانکرهای آب رسانی و ویژگی های آنها

آلودگی آبهای زیر زمینی

نیتریت و نیترات

لوله کشی ، مکش ،پمپها

تدابیر بهداشت محیط در مبارزه با وبا

روشهای محاسبه افت فشار در لوله

نحوه گند زدائی آب (در اصلاح شبکه یا توسعه شبکه)

مضرات نیترات در آب آشامیدنی و حذف آن توسط فرآیند تبادل یون و

بهتر است آب را پس از حذف کلر باقیمانده بنوشیم

تصفیه فاضلاب با روش اسمز معکوس

تری هالو متانها در آب آشامیدنی

ید در آب

از آب معدنی بیشتر بدانیم

حریم حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی

آشنائی با فلوراید و تاثیر آن بر دندان

شبکه توزیع و خطوط انتقال آب

کدورت در آب آشامیدنی

نکات مهم در طراحی سیستم های الکترو دیالیز

چرااستفاده از دستگاههای تصفیه آب ضروری است ؟

آب معدنی آفتاب خورده استفاده نکنید ،سرطان می گیرید

معیارهای انتخاب یک میکروارگانیسم به عنوان شاخص ایده آل آلودگی مدفوعی

هدایت الکتریکی آب

اهمیت کنترل دمای استخر

حذف آهن و منگنز از آب آشامیدنی

فیلترینگ آب آشامیدنی در خانه

حذف جامدات محلول در آب

هفت بیماری ناشی از آب آلوده

در باره ی آب

نیترات در آب آشامیدنی و روشهای حذف آن

ئیدرولیک کانال (|آبراهه های)روباز

 

تعريف فاضلاب

به كليه آب های استفاده ومصرف شده جهت مقاصد گوناگون اصطلاحاً فاضلاب گفته میشود،
به عبارت ديگر به مجموعه آبهای دور ريختنی که پس از جمع¬آوری و تصفيه ممکن است قابليت استفاده مجدد را داشته باشد، فاضلاب اطلاق میشود.

تعريف همگانی تر آن اين است که به مجموعه آبهای آلوده، فاضلاب گفته میشود.
از نظر ترکيب 9/99 درصد فاضلاب را آب و حدود 1/0 درصد آن را ناخالصی¬ها و مواد آلاينده تشکيل میدهد.
مواد آلاينده موجود در فاضلاب شامل مواد آلی قابل تجزيه بيولوژيکی، مواد معلق، مواد مغذی، پاتوژنها، فلزات سنگين، موادآلی مقاوم به تجزيه بيولوژيکی و جامدات محلول است که وجود هر يک ازاين آلاينده¬ها و غلظت آنها بستگی به نوع و ماهيت فاضلاب دارد.

انواع فاضلاب
فاضلاب از نظر منشاءتوليدآن ممكن است خانگي، صنعتي، كشاورزي يا تركيبي از آنهاباشد. از نظر ويژگيهاي فيزيكي شيميايي و بيولوژيكي و قدرت آلايندگي فاضلابها به چهار دسته تقسيم مي گردند:
1)فاضلاب هاي ضعيف
2) فاضلاب هاي متوسط
3) فاضلاب هاي قوي
4) فاضلاب هاي خيلي قوي
اهميت بهداشتي فاضلاب به عواملي نظير وجود عوامل شيميايي و عوامل بيماري‌زاي زنده ومواد آلي متعفن كه علاوه بر ايجاد بيماري‌هاي مختلف موجب انتشار بوهاي آزاردهنده و نازيبا شدن محيط نيز مي‌گردد، بستگي دارد.
عوامل باكتريايي نظير ويبريو كلرا، سالمونلا تيفي، سالمونلا پاراتيفي، شيگلا، باسيل سياه زخم، لپتوسپيرا، عوامل ويروسي نظير انواعي از هپاتيت‌ها، عوامل تك ياخته اي نظير آميب ژيارديا و تخم انگل‌هاي پرياخته اي نظير كرم شلاقي، آسكاريس و000 از طريق فاضلاب و لجن فاضلاب مصرف شده باعث ايجاد بيماري مي‌شود.
از نظر اقتصادي علاوه بر اينكه آب تبديل شده به فاضلاب به خودي خود غيرقابل استفاده شده است، خود نيز باعث آلودگي منبع آب سطحي و زيرزميني مي‌شود و باتوجه به اينكه دسترسي به آب به عنوان منبع وماده حياتي محدود مي باشد و با كمبود شديدي كه در جهان دارد در معرض تهديد قرار گرفته است. با توجه به مخاطرات بهداشتي و ملاحظات اقتصادي توجه به توليد، جمع آوري و بهسازي فاضلاب امري ضروري و اجتناب ناپذير است. پرداختن به امر كم خطر نمودن فاضلاب و يا انجام اقداماتي در جهت كاهش ميزان آلايندگي آن به منظور تخليه آن‌ها در محيط يا استفاده مجدد از فاضلاب، تصفيه فاضلاب ناميده مي‌شود. چرا فاضلاب را تصفيه كنيم ؟ سئوالي است كه همه كارگزاران مرتبط با امر سلامت با آن مواجه هستند و بايستي به نحو منطقي و مقتضي با اين سئوال و پاسخ مناسب آن آشنا باشند.

علل لزوم تصفيه فاضلاب
فاضلاب مي‌بايست قبل از اينكه در مرحله نهايي به آبهاي پذيرنده ويا محيط دفع گردد، تصفيه شود تا اينكه:
الف) بيماري‌هاي واگير ناشي از آلودگي‌هاي فاضلاب مهار و بهداشت عمومي تامين گردد.
ب) حفظ منابع آب، از طريق عدم آلودگي آب‌هاي سطحي و زيرزميني و در صورت امكان استفاده مجدد از بخش عظيمي از آب مصرف شده براي مصارف خاص نظير فعاليت‌هاي كشاورزي و پرورش آبزيان.
ج) حفظ محيط زيست: فاضلاب را به روش‌هاي متعددي تصفيه مي‌كنند. در بين اين روش‌ها، تصفيه زيست شناختي، رايج تر است. هدف از تصفيه فاضلاب به نوعي همان پاسخ سئوال " چرا فاضلاب را تصفيه كنيم" مي‌باشد. اما اگر به صورت ويژه به آن نگاه شود، هدف از تصفيه فاضلاب عبارت است از:

اهداف ويژه تصفيه فاضلاب

الف) تثبيت مواد آلي.
ب) توليد پساب قابل تخليه در محيط و محافظت از محيط زيست.
ج) استفاده مجدد از آب و مواد جامد ناشي از تصفيه فاضلاب.

تجزيه و تثبيت مواد آلي موجود در فاضلاب اغلب از طريق فرايندهاي زيست شناختي، به دو روش هوازي و بي هوازي صورت مي‌گيرد.
روش‌هاي متداول هوازي در تصفيه فاضلاب
لجن فعال، لاگول هوادهي، صفحات چرخان بيولوژيكي، حوضچه هاي جلادهي و صافي چكنده.
روش متداول بي هوازي در تصفيه فاضلاب عبارتند از
سپتيك تانك، بركه هاي بي هوازي، UASB و 000 هر كدام از فرايندهاي مزبور ممكن است مراحل مقدماتي و پاياني به صورت تكميلي داشته باشند. از نگاه ديگر ممكن است مراحل تصفيه فاضلاب به صورت اوليه، ثانويه و پيشرفته انجام شود.

 
 

تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب

استانداردهای خروجی فاضلاب

تصفیه و ضدعفونی آب و فاضلاب (2)

فاضلاب و مسائل مربوط به آن (دکتر علی الماسی)

استانداردهای خروجی فاضلاب (PDF)

فرهنگ لغات و اصطلاحات فنی فاضلاب

اجرای شبکه فاضلاب شهری

مقایسه و....سیبستم های جمع آوری فاضلاب در اجتماعات کوچک

طراحی شبکه فاضلاب شهری-بخش دوم

پروژه مهندسی فاضلاب

مبانی طراحی شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب

استفاده از گیاهان برای تصفیه فاضلاب

بررسی روشهای مختلف تصفیه فاضلاب

تاثیر فاضلاب بر افزایش گازهای گلخانه ای

تصفیه فاضلاب
 
 

صنعت کشتارگاه و روشهای تصفیه فاضلاب آن

مگس فاضلاب

سپتیک تانک

برکه های تثبیت

تصفیه پیشرفته فاضلاب

استانداردهای خروجی فاضلاب

بررسی روشهای مختلف تصفیه فاضلاب (تاکید برWSP)

روشهای بیولوژیکی تصفیه فاضلاب صنعتی

تصفیه و ضد عفونی آب و فاضلاب

پدیده بالکینگ در فاضلاب

تاثیر فاضلاب بر افزایش گازهای گلخانه ای

کاربرد انواع فیلتر در تصفیه فاضلاب صنایع فلزی

شناور سازی (flotation)

کنترلPH پساب های صنعتی

نکاتی در مورد شبکه فاضلاب بیمارستانی
 
 

تصفیه فاضلاب (اجراء سقف مخازن هاضم لجن)

روشهای حذف فلزات سنگین از زائدات صنایع

تصفیه فاضلاب صنعت پتروشیمی

تصفیه پیشرفته فاضلاب (حذف فسفر)

روشهای تصفیه فاضلاب کشتارگاهها

تصفیه فاضلاب (نادرسلمانی خاص)

پمفلت مخاطرات دفع غیر بهداشتی فاضلاب

تصفیه فاضلاب به روش برکه های تثبیت

تصفیه فاضلابهای صنعتی

تثبیت و تغلیظ لجن

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب

تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک

فاضلاب صنایع آبکاری
 
 

پروژه مهندسی فاضلاب

طراحی شبکه فاضلاب شهری- بخش اول

اجرای شبکه فاضلاب شهری-بخش دوم

مقایسه.......فاضلاب در اجتماعات کوچک

تصفیه فاضلاب نساجی

پمپهای فاضلاب

تصفیه فاضلاب

تکنولوژی راکتورهای غیر هوازی(همراه با تصاویر)

استانداردهای خروجی فاضلاب

بررسی راندمان حذف دترجنتها در تصفیه خانه فاضلاب

فاضلاب و مسائل مربوط به آن

تصفیه فاضلاب (اجراء سقف مخازن هاضم لجن)

روشهای حذف مواد آلی مقاوم و فلزات سنگین از فاضلاب

طرح مدیریتی لجن فاضلاب شهر

استانداردهای توالت بهداشتی و دفع بهداشتی فاضلاب در روستا

استفاده از پمپ(تلمبه)در تاسیسات فاضلاب

مقدمه ای برمخاطرات مدیریت فاضلاب

تصفیه فاضلاب صنعتی لبنیات

فاضلاب صنایع غذائی

تصفیه فاضلاب صنایع نساجی

تصفیه فاضلابهای صنایع تولید روغن خرما

ارائه سیستم های یکپارچه و پیش ساخته نوین تصفیه فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستائی

آشنائی با فاضلاب بیمارستانی وسیستم های تصفیه

فرآیند لجن فعال

طراحی و محاسبه سپتیک تانک

مدیریت فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب

تولید و تصفیه فاضلاب

مزایای استفاده از مدیاهای PVC در سیستم صافی چکنده

بررسی کارائی صافی شنی در کاهش جامدات معلق از پساب برکه های تثبیت فاضلاب شهری 

فاضلاب چیست؟

راکتور بسته متوالی

مگس فاضلاب

تجزیه فنل موجود در فاضلاب با استفاده از میکرو ارگانیسم ها

سپتیک تانک

 بیماریهای ناشی از پسابهای شست و شوهای خانگی

فاضلاب بیمارستانی

نکاتی در مورد شبکه فاضلاب بیمارستانی

تاثیر فاضلاب بر افزایش گازهای گلخانه ای

آب خاکستری

مشکلات،مزایا و معایب صافی چکنده

تصفیه بیولوژیکی فاضلاب صنعتی

تجزیه فنل موجود در فاضلاب با استفاده از میکرو ارگانیسم ها

تعیین میزان اکسیژن محلول

مخزن (Grease trap)گریس تراپ

عوامل موثر بر بالکینگ لجن

BODو COD اکسیژن مورد نیاز شیمیائی و بیو شیمیائی

روشهای نوین جمع آوری فاضلاب

چارت تبدیل مقیاسهای سنجش روزانه الک

عدسک آبی و تصفیه فاضلاب

فاکتورهای فیزیکی فاضلاب

نگرشی اجمالی بر تصفیه فاضلاب

فناوری نانو و بهداشت محیط

تصفیه فاضلابهای صنعتی آلوده به مواد نفتی با.....

اینها از سنگ دستشوئی هم آلوده ترند