هرگونه تأخير در بارداري اول مساويست با از دست دادن فرصت زماني براي باروري سالم

باروري سالم و جمعيت

برنامه باروری سالم متولی ارتقاء سلامت مادر و کودک از طریق افزایش حاملگی برنامه ریزی شده با انجام هماهنگی های درون بخشی و بین بخشی در راستاي منویات مقام معظم رهبری، تعهدات ملی (برنامه هاي توسعه) و دستور کار برنامه های اداره باروری سالم (زیر نظردفتر سلامت جمعیت،خانواده و مدارس) می باشد.

انتظار می رود تمام زنان 49-10 ساله همسردار، در طول باروری خود به واحدهای بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدمت در هر کجای نظام شبکه مراجعه نموده وخدمات باروری سالم و مشاوره اثر بخش و مطلوب را دریافت نمایند، به گونه ای که دچار بارداری های ناخواسته و پرخطر و متعاقب آن سقط های غیر ایمن و معلولیت نشده و برای سلامت خانواده، تصمیم گیری برای تعداد فرزندان؛ بصورت مسئولانه، آگاهانه و آزادانه داشته باشند .

با ارتقاء آگاهی مرتبط با سلامت مادر و کودک درگروه های هدف ؛ به ویژه خانواده های بدون فرزند ، خانواده های تک فرزند، خانواده هایی که فرزند / فرزندان خود را بدنیا آورده و خواهان فرزند بعدی بوده و فاصله حداقل سه سال بین بارداری ها را پشت سر گذاشته اند و یا به پایان دوره سنی برای بارداری های سالم (35-20 سالگی) نزدیک می شوند و زوجین نابارور ؛ این گروهها بتوانند بهترین تصمیم را برای سلامت باروری خود اتخاذ نمایند .

 1- ارتقاي مشاوره هاي هنگام ازدواج و پس از ازدواج با تاكيد بر مهارت هاي زوجين و سلامت جنسي با رعايت چارچوب هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي

2-  افزايش آگاهي جامعه درباره اهميت فرزند آوري سالم و اجتناب ازتك فرزندي

3-  مشاوره براي کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول

4-  مشاوره براي کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

5-  پيشگيري از بارداری های پرخطر و سقط

6-  تامين مراقبت هاي كيفي دوران بارداري و مراقبت هاي ويژه براي بارداري هاي پرخطر

7-  جلوگيري از مرگ مادر، ‌نوزاد و شيرخوار

8-  تدوين بسته هاي آموزشي براي ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

9-  تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري، فرزند آوري، ارتقای نرخ باروری کلی و عوامل مستعد کننده ناباروری از جمله عوامل محیطی

10- تامين خدمات سلامت مادر و كودك و باروري در راستای ارتقای نرخ باروری کلی و افزايش بارداري هاي برنامه ريزي شده مبتنی بر سیاست ها و قوانین مصوب

در زمینه سلامت باروری و فرزندآوری:

1)آموزش و ارتقاي توانمندي پرسنل سطوح مختلف در مورد ارایه خدمات باروري سالم

2)اجراي استانداردهاي بازنگري شده در خصوص مشاوره خدمات باروري سالم در راستاي :

-         افزایش بارداری های ارادی و برنامه ریزی شده

-         کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول،

-         کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان

-         کاهش تک فرزندی،

-         کاهش بارداری های پرخطر

-         کاهش سقط غیرقانونی و غیر شرعی

3)تامين خدمات باروري سالم در راستای سلامت مادر وکودک

4)اجراي برنامه پيشگيري از سقط هاي غير قانوني

5)ايجاد دسترسي و تسهيلات مناسب به خدمات بازگشت باروری پس از اعمال جراحی پیشگیری از بارداری

6)تعيين شاخص هاي بازنگري شده برنامه سلامت باروري(بارداري برنامه ريزي نشده، بارداري پرخطر، تعداد فرزند دلخواه، ناباروري، سقط، متوسط فاصله ازدواج تا تولد اولين فرزند، متوسط فاصله بين بارداري ها) درسطح دانشگاه 

7)همكاري و اجراي پژوهش هاي كاربردي در راستاي سلامت باروري و فرزند آوري در سطح دانشگاه

در زمینه ناباروری:

1)ارتقای آگاهی، نگرش و عملکرد جامعه در زمینه عوامل مستعد کننده ناباروری

2)همكاري وهماهنگي ميان بخشي به منظور كاهش عوامل مستعد کننده ناباروری(از جمله عوامل محیطی )

3)احصاء عوامل محیطی مستعد کننده ناباروری

4)توانمند سازی ارایه کنندگان خدمات باروري سالم در خصوص بسته خدمتي ناباروري

5)غربالگری،شناسایی و ارجاع افراد نابارور به سطوح بالاتر

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ناباروري در سطح دانشگاه

در زمینه برنامه هاي حين و پس از ازدواج :

1)همكاري در فرهنگ سازي در جهت کاهش میانگین سن ازدواج

2)اجراي برنامه آموزش هاي قبل از ازدواج در خصوص تمایل به ازدواج و ارزش های زندگی مشترک

 3)اجراي استانداردهاي تدوين شده برنامه آموزش و مشاوره پس از ازدواج با رويكرد حل مشكلات زوجين در ابتداي زندگي زناشويي و پس از آن

4)همكاري در توانمند سازي گروه هاي در آستانه ازدواج و پس از ازدواج در زمينه سلامت جنسي با رعايت چارچوب هاي مذهبي، فرهنگي و اجتماعي

5)ترويج مفاهيم آموزشي اهميت ازدواج مناسب، اهميت فرزند اوري سالم و اجتناب از تك فرزندي در جامعه

6)تعيين اولويت هاي پژوهش هاي كاربردي در راستاي ارتقاي رضايتمندي از زندگي زناشويي در دانشگاه

نام ونام خانوادگي : رضیه کریمیان
مدرك : فوق ليسانس
رشته تحصيلي : مامایی
سمت : كارشناس مسئول برنامه باروري سالم و جمعيت
پست الكترونيكي :
karimian_r55@yahoo.com

دانلود نام برنامه
برنامه مداخله اي باروري سالم وجمعيت سال91 (تحليل،اهداف)
برنامه جاري باروري سالم وجمعيت سال91 (تحليل،اهداف)
جداول تفضيلي باروري سالم وجمعيت سال 91